Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 24

past commander24

พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 24
( ระหว่าง 1 ตุลาคม 2525 - 27 พฤษภาคม 2529 )


วันเกิด 31 สิงหาคม 2468
เป็นบุตร ร้อยตรี พิณ และนางสาคร กำลังเอก ภริยาคือ ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก

การศึกษา
- สำเร็จชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพรหมวิทยามูล
- พ.ศ.2484 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
- พ.ศ.2487 - 2491 ศึกษาที่โรงเรียนนายร้อย จปร.

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2491 ประจำกองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5, ประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1
- พ.ศ.2492 รับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.2493 ผู้บังคับหมวด กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 21
- พ.ศ.2494 ประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 21 และรับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.2495 นายทหารยานยนต์ หมวดบริการขนส่ง ร้อยบริการ กรมทหารราบที่ 21
- พ.ศ.2496 นายทหารยานยนต์ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ผู้บังคับกองร้อยที่ 4
กองพันที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2497 รับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.2500 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 21
- พ.ศ.2501 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.2503 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2505 หัวหน้าแผนก ศูนย์การทหารราบ และรับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.2508 ผู้บังคับกองพันบริการ มณฑลทหารบกที่ 1
- พ.ศ.2511 ผู้บังคับที่พัก กองพลทหารอาสาสมัคร
- พ.ศ.2513 หัวหน้ากองธุรการและบริการ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และรับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.2514 รองผู้บังคับการกรมผสมที่ 23
- พ.ศ.2515 ผู้บังคับการกรมผสมที่ 23
- พ.ศ.2519 รองผู้บัญชาการกองพลที่ 3
- พ.ศ.2520 ผู้บัญชาการกองพลที่ 3 และรับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.2522 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2523 รองแม่ทัพกองทัพภาคที่ 2
- พ.ศ.2524 แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลโท, พลเอก
- พ.ศ.2525 ผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (3)
- พ.ศ.2526 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเรือเอก พลอากาศเอก

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2493 ราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี
- พ.ศ.2503 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2512 ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.2515 ราชองครักษ์เวร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.2518 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2520 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.2522 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.2523 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2524 ช่วยราชการ ศปก.ทบ. ในหน้าที่ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) นายทหารพิเศษประจำกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และประจำกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2525 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ , กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์, กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
- พ.ศ.2526 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ และกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, ตุลาการศาลทหารสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2493 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2495 เหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี)
- พ.ศ.2496 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
- พ.ศ.2500 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2502 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2504 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2506 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2513 ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ชั้นที่ 2)
- พ.ศ.2515 เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม)
- พ.ศ.2517 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2518 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2521 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2522 ทุติยจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2522 เหรียญชัยสมรภูมิ (เอเชีย)
- พ.ศ.2524 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2525 เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ชั้นที่ 1) โยธิน เหรียญราชการชายแดน มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีชั้น 3 โยธิน

ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.2511 ราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- พ.ศ.2515 - 2516 ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- พ.ศ.2519 - 2524 ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมผสมที่ 23 ผบ. พตท. 1718 จังหวัดเลย จนกระทั่งเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ 3 การปฏิบัติงานปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ท่านได้ยึดถือหลักการเมืองนำการทหาร และชักนำประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมปกป้องท้องถิ่นของตน โดยจัดตั้ง "ไทยอาสาป้องกันตนเอง" (ทสป.) ทำการฝึกการใช้อาวุธ อบรมจิตใจให้มีความรักหวงแหนถิ่นกำเนิด การฝึกดังกล่าวได้กลายเป็นงานสำคัญระดับชาติในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น "ไทยอาสาป้องกันชาติ" (ทสปช.) สามารถสกัดกั้นการขยายตัวของฝ่ายก่อการร้าย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีและเป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา ของประชาชนทุกหมู่เหล่า
- ปรับปรุงให้มีการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech