Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 25
past commander25

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 25
( ระหว่าง 27 พฤษภาคม 2529 - 28 มีนาคม 2533 )


วันเกิด 15 พฤษภาคม 2475
เป็นบุตร ร้อยเอกชั้น และนางละมุน ยงใจยุทธ ภริยาคือ คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ

การศึกษา
- พ.ศ.2492 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ.2496 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2502 หลักสูตรการซ่อมเครื่องไมโครเวฟ โรงเรียนสื่อสารทหารบก ฟอร์ทบอนมัธ สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.2504 หลักสูตรฝึกงานการประกอบซ่อมเครื่องมือสื่อสาร กองทัพน้อย ที่ 9 เกาะริวกิว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
- พ.ศ.2505 โรงเรียนทหารสื่อสาร
- พ.ศ.2506 - 2507 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2507 - 2508 ฟอร์ท ลีเวินเวิร์ธ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.2511 หลักสูตรกระโดดร่ม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ (รุ่นที่ 2) ของประเทศไทย และสำเร็จหลักสูตรกระโดดร่มชั้น Novice
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2497 ประจำกองกลาง กรมการทหารสื่อสาร
- พ.ศ.2498 ครูช่างซ่อมวิทยุแผนกอิเล็กทรอนิคส์ โรงเรียนการสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร และรับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.2499 รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.2500 อาจารย์ผู้ช่วยประจำกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2501 ประจำแผนก กรมการทหารสื่อสาร
- พ.ศ.2502 รับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.2503 ผู้บังคับกองร้อยซ่อมบำรุงเครื่องสื่อสารเขตหลัง กรมการทหารสื่อสาร
- พ.ศ.2504 รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.2508 อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.2510 - 2511 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมทหารอาสาสมัคร "จงอางศึก"
- พ.ศ.2511 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรม กรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.2512 รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.2514 หัวหน้ากอง กรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.2522 นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และประจำกองบัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.2523 เจ้ากรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.2524 เจ้ากรมยุทธการทหารบก และหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองอำนวยการรักษาความสงบแห่งชาติ
- พ.ศ.2525 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และรับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.2526 ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการกองทัพบก และหัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์ปฏิบัติการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และต่อมาเป็นรองเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2528 เสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.2529 ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2530 ผู้บัญชาการทหารบก และรักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2510 ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.2524 ราชองครักษ์เวร นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์และประจำกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2525 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2526 ราชองครักษ์พิเศษ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2529 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2531 นายทหารพิเศษ ประจำกองนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์
โรงเรียนนายเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประจำกองบัญชาการ
กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กรมนาวิกโยธิน ประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และประจำกองพันทหารอากาศโยธินที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบอากาศโยธิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2511 เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม) ต่อมาได้รับเครื่องหมายเปลวระเบิด สำหรับแพรแถบเหรียญ
- พ.ศ.2513 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 และตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2517 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2519 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2523 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2525 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2526 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2527 ทุติยจุลจอมเกล้า, เหรียญราชการชายแดน และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2529 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2530 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- พ.ศ.2533 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี มหาโยธิน

ผลงานที่สำคัญ
- พ.ศ.2494 ราชการพิเศษกรณีปราบจลาจล 29 มิ.ย. 2494
- พ.ศ.2508 - 2509 ราชการพิเศษในการยับยั้งการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์
- พ.ศ.2510 ราชการสงครามเวียดนาม ในตำแหน่งนายทหารฝ่ายยุทธการ และการฝึกของกรมทหารอาสาสมัคร "จงอางศึก"
- พ.ศ.2512 - 2515 ราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
- ปฏิบัติภารกิจการยุติสถานการณ์สงครามปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ให้กลับสู่ความสันติได้สำเร็จ
- ได้พัฒนาแนวทางในการต่อสู้ไว้ในรูปของ "ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ" เพื่อให้พร้อมรบทั้งด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยสะท้อนออกในรูปของระบบและการจัดหน่วยที่สำคัญ ได้แก่ ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ระบบกำลังสำรอง ระบบการสงครามนอกแบบ ระบบการต่อสู้รถถัง ระบบการป้องกันภัยทางอากาศ ระบบการเฝ้าตรวจชายแดน เป็นต้น ตลอดจนได้มีการจัดตั้งหน่วยเพิ่มเติมโดยกำหนดขนาด รูปแบบ และโครงสร้างการจัดอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง
- จัดตั้งโครงการหน่วยรบนอกรูปแบบขึ้น เรียกว่า "โครงการชุดปฏิบัติการพิเศษทหารพราน ชายแดนไทย - กัมพูชา"
- โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว เป็นโครงการหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริในการพัฒนาภาคอีสาน

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech