Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก สุจินดา คราประยูร

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 26

past commander26

พลเอก สุจินดา คราประยูร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 26
( ระหว่าง 29 มีนาคม 2533 - 6 เมษายน 2535 )


วันเกิด 6 สิงหาคม 2476
เป็นบุตรนายจวง และ นางพงษ์ คราประยูร ภริยาคือ คุณหญิงวรรณี คราประยูร

การศึกษา
- พ.ศ.2494 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์
- พ.ศ.2501 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2506 ศึกษาที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.2506 - 2507 ศึกษาหลักสูตรนายทหารปืนใหญ่ชั้นสูง ฟอร์ทซิลสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.2508 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2509 - 2510 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ฟอร์ทลีเวินเวิร์ธสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.2510 หลักสูตรการปรนนิบัติบำรุงสำหรับนายทหารผู้ใหญ่ ฟอร์ทน๊อคซ์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2501 ประจำกองร้อย กรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ต่อมารักษาราชการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองบังคับการทหารปืนใหญ่ กองพลที่ 4
- พ.ศ.2502 รักษาราชการนายทหารสื่อสาร กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 และรับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.2503 รักษาราชการผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21
- พ.ศ.2504 รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.2505 ผู้บังคับกองร้อยปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 และรับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.2507 ครูกองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
- พ.ศ.2510 รักษาราชการอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.2513 หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
- พ.ศ.2514 รองผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และรับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.2517 หัวหน้าแผนกกรมข่าวทหารบก
- พ.ศ.2518 รักษาราชการนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมข่าวทหารบกและรับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.2522 หัวหน้ากอง กรมข่าวทหารบก
- พ.ศ.2524 รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
- พ.ศ.2525 เจ้ากรมยุทธการทหารบก และรับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.2528 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ และรับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.2529 รองเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2530 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.2532 รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2533 ผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2534 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2512 - 2513 ราชการสงครามเวียดนาม ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
- พ.ศ.2525 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2526 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2528 ราชองครักษ์เวร ต่อมาเป็นราชองครักษ์พิเศษ
- พ.ศ.2532 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ต่อมาเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบ ที่ 2 รักษาพระองค์, นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ กองพันที่ 21 รักษาพระองค์ และนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพันที่ 1 รักษาพระองค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2513 เหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.2514 เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามเวียดนาม) และได้เครื่องหมายเปลวระเบิด สำหรับประดับแพรแถบเหรียญ ใน พ.ศ.2516
- พ.ศ.2517 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2519 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2522 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2524 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2526 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 และประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2529 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2531 มหาวชิรมงกุฎ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2532 เหรียญลูกเสือสดุดี และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2533 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ผลงานที่สำคัญ
- เร่งรัดการพัฒนากองทัพบก โดยเน้นหนักการเสริมสร้างหน่วยกำลังรบให้มีความพร้อมรบ และส่งเสริมสวัสดิการกำลังพล กำหนดแนวทางในการปฏิบัติโดยให้ยึดหลัก 3 ร. ได้แก่ ริเริ่ม รวดเร็ว และรอบคอบ คือให้ผู้บังคับหน่วยทั้งหลาย มีความคิดริเริ่ม และทำงานด้วยความรวดเร็ว เพราะการทำงานด้วยความรวดเร็วนี้จะทำให้ได้ชัยชนะ แต่ก็ต้องมีความรอบคอบในการทำงานด้วย
- สนับสนุนร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech