Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 27
past commander27

พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 27
( ระหว่าง 7 เมษายน 2535 - 31 กรกฎาคม 2535 )


วันเกิด 20 พฤศจิกายน 2476
เป็นบุตร พันตำรวจตรี ฉัตร และ นางประยง หนุนภักดี ภริยา คือ แพทย์หญิง คุณหญิง สุมนา หนุนภักดี

การศึกษา
- พ.ศ.2494 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 6 โรงเรียนอำนวยศิลป์
- พ.ศ.2501 สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2505 สำเร็จหลักสูตรทหารร่ม และการรบพิเศษ รุ่นที่ 12
- พ.ศ.2510 สำเร็จหลักสูตร เสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2530 สำเร็จหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 29

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2501 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2503 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอิสระ กรมทหารราบที่ 21 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.2504 รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.2506 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.2511 อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และรับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.2515 รองผู้ช่วยทูตทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และรับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.2519 รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.2522 ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2525 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.2527 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2529 แม่ทัพภาคที่ 2 และรับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.2532 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.2533 รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรับพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ เป็น พลตำรวจเอก
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2534
- พ.ศ.2535 ผู้บัญชาการทหารบก
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2504 ราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี
- พ.ศ.2512 ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.2521 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2522 สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.2524 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2525 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2526 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2530 ราชองครักษ์พิเศษ และราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2532 สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.2533 นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2535 ตุลาการศาลทหารสูงสุด และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2537 นายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2506 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2507 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 5
- พ.ศ.2508 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2512 เหรียญจักรมาลา
- พ.ศ.2514 เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม)
- พ.ศ.2515 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2520 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2526 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2528 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2530 มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 1
- พ.ศ.2532 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2533 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 อัศวิน
- พ.ศ.2534 เหรียญกล้าหาญ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4
- พ.ศ.2535 ทุติยจุลจอมเกล้า

ผลงานที่สำคัญ
- พัฒนาขวัญและสวัสดิการแก่กำลังพลกองทัพบก โดยมีโครงการที่สำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการจัดตั้งหมู่บ้านนักรบไทยสำหรับกำลังพลที่ทุพพลภาพจากการรบให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โครงการจัดสร้างสวนสุขภาพ โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เป็นต้น

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech