Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก วิมล วงศ์วานิช

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 28
past commander28

พลเอก วิมล วงศ์วานิช
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 28
( ระหว่าง 1 สิงหาคม 2535 - 30 กันยายน 2538 )


วันเกิด 1 มีนาคม 2477
เป็นบุตร นายศิริ และ นางเอื้อน วงศ์วานิช ภริยาชื่อ พันตรีหญิง คุณหญิง มาลี วงศ์วานิช

การศึกษา
- พ.ศ.2494 มัธยม 6 โรงเรียนพุทธนิคม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- พ.ศ.2496 โรงเรียนเตรียมนายร้อย
- พ.ศ.2501 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2505 หลักสูตร ทหารร่ม และการรบพิเศษ
- พ.ศ.2505 หลักสูตร ผู้บังคับกองร้อย รุ่นที่ 23
- พ.ศ.2507 หลักสูตร ผู้บังคับกองพัน รุ่นที่ 13
- พ.ศ.2509 หลักสูตร เสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2514 หลักสูตร ปฏิบัติการจิตวิทยา และกิจการพลเรือนสหรัฐฯ
- พ.ศ.2521 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศอังกฤษ
- พ.ศ.2530 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2501 ประจำกองบัญชาการศูนย์การทหารราบ ผู้บังคับหมวดอาวุธ กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก
รักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.2503 ผู้บังคับตอนปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลัง กองร้อยกองบังคับการ กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2504 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันที่ 2
กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และรับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.2505 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารพลร่ม กองพันทหาร พลร่ม
- พ.ศ.2506 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยรบพิเศษ กองรบพิเศษ (พลร่ม)
- พ.ศ.2507 ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ และการฝึก กองรบพิเศษ (พลร่ม) และรับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.2509 ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประจำกองบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2510 รักษาราชการ นายทหารยุทธการ และการฝึก กรมผสมที่ 6
- พ.ศ.2511 รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.2512 รักษาราชการ เสนาธิการ กรมผสมที่ 6 หัวหน้าแผนกกำลังพล กองพลที่ 3
- พ.ศ.2513 หัวหน้ากองค้นคว้าและพัฒนาการรบ ศูนย์สงครามพิเศษ
- พ.ศ.2515 รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.2516 หัวหน้าฝ่ายยุทธการ และการฝึก ศูนย์สงครามพิเศษ
- พ.ศ.2518 รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 6
- พ.ศ.2519 รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.2520 ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก
- พ.ศ.2521 อาจารย์หัวหน้ากองส่วนวิชาการยุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
- พ.ศ.2522 ผู้บังคับการกรมผสมที่ 6
- พ.ศ.2523 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
- พ.ศ.2525 ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 และรับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.2528 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2529 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และรับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.2532 แม่ทัพภาคที่ 2
- พ.ศ.2533 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และรับพระราชทานยศพลเอก
- พ.ศ.2534 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พ.ศ.2535 ผู้บัญชาการทหารบก

ราชการพิเศษหรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2515 ปฏิบัติราชการปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เป็น ผู้บังคับพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา
- พ.ศ.2522 - 2524 เป็น ผู้บังคับกองกำลังรบร่วม กรมทหารราบที่ 6 และผู้บังคับการหน่วยผสม พลเรือน
ตำรวจ ทหาร ที่ 2122
- พ.ศ.2524 - 2525 เป็น รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี
- พ.ศ.2524 ราชองครักษ์
- พ.ศ.2526 นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2506 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2507 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
- พ.ศ.2508 จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2513 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2515 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2
- พ.ศ.2517 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.2520 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2523 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2524 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2525 เหรียญสนองเสรีชน
- พ.ศ.2526 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- พ.ศ.2528 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2530 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2532 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2533 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2534 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
- พ.ศ.2535 ทุติยจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2537 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ผลงานที่สำคัญ
- ริเริ่มการปรับปรุงกองทัพให้มีขนาดเล็ก ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ความ ทันสมัย 4 ประการ คือ ทันสมัยในการบังคับบัญชา การอำนวยการและสั่งการ ทันสมัยในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน ทันสมัยในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ การส่งกำลังบำรุง และทันสมัยในการพัฒนาสวัสดิการความเป็นอยู่ ของกำลังพล
- การพัฒนากีฬากองทัพบก โดยกำหนดแนวทางพัฒนาว่า "กีฬาสร้างคน คนสร้างกองทัพ กองทัพสร้างชาติ"
- เมื่อครั้งเป็น ผู้บังคับหน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ 2122 ได้ทำการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีผู้มามอบตัวพร้อมด้วยอาวุธ 877 คน และผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ต้องปิดเขตงานที่ 11

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech