Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 30

past commander30

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 30
( ระหว่าง 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2541 )


วันเกิด 23 สิงหาคม 2481
เป็นบุตรนายเปลี่ยน และนางมุ้ย ฐานะจาโร ภริยาคือ คุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโร

การศึกษา
- พ.ศ.2497 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- พ.ศ.2500 เข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมนายร้อย
- พ.ศ.2505 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- พ.ศ.2507 หลักสูตรชั้นนายร้อย และหลักสูตรการรบจู่โจม ณ ฟอร์ท เบนนิ่ง สหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.2511 หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 48 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2536 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6

ประวัติรับราชการ
- พ.ศ.2505 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ร้อยอาวุธเบา กองพันที่ 2 กรมทหารราบ ที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
รับพระราชทานยศร้อยตรี
- พ.ศ.2507 รับพระราชทานยศร้อยโท
- พ.ศ.2509 ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พ.ศ.2510 รับพระราชทานยศร้อยเอก
- พ.ศ.2512 ประจำกอง กองบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2513 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารอาสาสมัคร ผลัดที่ 3 ส่วนที่ 1
- พ.ศ.2514 รับพระราชทานยศพันตรี
- พ.ศ.2516 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองพลที่ 1 และรองผู้บังคับการ กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
- พ.ศ.2518 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ รับพระราชทานยศพันโท
- พ.ศ.2520 ผู้ช่วยหัวหน้ากองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2521 ผู้บังคับกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ รับพระราชทานยศพันเอก
- พ.ศ.2523 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก รักษาพระองค์
- พ.ศ.2524 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2
- พ.ศ.2527 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
- พ.ศ.2529 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
- พ.ศ.2530 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 รับพระราชทานยศพลตรี
- พ.ศ.2531 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี
- พ.ศ.2533 รองแม่ทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2534 แม่ทัพน้อยที่ 2 รับพระราชทานยศพลโท
- พ.ศ.2535 แม่ทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2537 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับพระราชทานยศพลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก
- พ.ศ.2538 รองผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2539 - 2541 ผู้บัญชาการทหารบก

ราชการพิเศษ หรือตำแหน่งพิเศษ
- พ.ศ.2513 - 2514 ราชการสงคราม ณ ประเทศเวียดนาม
- พ.ศ.2517 ราชองครักษ์เวร
- พ.ศ.2519 สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
- พ.ศ.2520 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ.2522 สมาชิกวุฒิสภา
- พ.ศ.2534 นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.2536 ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พ.ศ.2537 ประธานกรรมการอำนวยการสนามมวยลุมพินี
- พ.ศ.2538 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
ประธานสภามวยไทยโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน
- พ.ศ.2516 เหรียญชัยสมรภูมิ เครื่องหมายเปลวระเบิดสงครามเวียดนาม เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
- พ.ศ.2536 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
- พ.ศ.2537 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2539 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- พ.ศ.2541 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน)

ผลงานที่สำคัญ
- ได้จัดตั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Deployment Force) ระดับกองพันทหารราบของกองทัพบก และกองทัพภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้กำลังและ รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
- ได้กำหนดความพร้อมรบของหน่วยระดับกรมทหารราบ โดยกำหนดให้ทุก กรมทหารราบมีขีดความสามารถที่จะประกอบกำลังเป็นกองพันพร้อมรบ (อัตราเต็ม) ได้ 1 กองพัน
- ได้จัดตั้งกองพันทหารราบ เพื่อปฏิบัติการรบในพื้นที่ป่า - ภูเขา ให้กับกองทัพภาคที่ 3
- ได้จัดตั้งกองพันข่าวกองทางทหารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการข่าวของ ทบ.
- พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรที่ดีต่อกันระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นผลดีต่อการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน
- ได้ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยการดำเนินโครงการ. "ไทยช่วยไทย ขายดอลล์ ฝากบาท" และโครงการ "ไทยช่วยไทย บริจาคทองช่วยชาติ" เพื่อรณรงค์ สร้างกระแสชาตินิยมของคนไทย ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech