Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน   กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! Welcome to กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน GSpeech
วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562
A- A A+

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

Print Friendly, PDF & Email

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 34

past commander34

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ


 

เกิด 11 สิงหาคม 2488
58 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ
- พ.ศ.2505 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- พ.ศ.2508 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6
- พ.ศ.2512 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17

วุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการ
- พ.ศ.2521 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 56
- พ.ศ.2540 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชการพิเศษ
- พ.ศ.2515 เหรียญชัยสมรภูมิ
- พ.ศ.2517 เหรียญราชการชายแดน
- พ.ศ.2525 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย, เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 1
- พ.ศ.2543 มหาวชิรมงกุฎ
- พ.ศ.2547 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ราชการพิเศษและ ราชการสนามชายแดน
- พ.ศ.2512 ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บริเวณเทือกเขาภูพาน ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ 302
- พ.ศ.2513-2514 ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม (ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ)
- พ.ศ.2514-2517 ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- พ.ศ.2517-2518 ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตำแหน่งนายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบเฉพาะกิจ ที่ 212
- พ.ศ.2522-2543 ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ ในตำแหน่ง
- รองผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ 211 (ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 1)
- ผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ 202
- ผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ 123
- ผู้บังคับการกรมทหารราบเฉพาะกิจที่ 12
- ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา

ตำแหน่งราชการที่สำคัญ
- รองแม่ทัพภาคที่ 1
- แม่ทัพน้อยที่ 1
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
- แม่ทัพภาคที่ 1
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบ และรางวัลที่ได้รับ
- ราชองครักษ์เวร ตั้งแต่ พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยวังไกลกังวล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545 จนถึง 30 กันยายน 2546
- ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2539 จนถึง 1 ตุลาคม 2540
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2545-2546)
- ประธานกรรมการโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี (2545-2546)
- ประธานนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 (ทบ.) มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน
- ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปีพุทธศักราช 2540 สาขาการพัฒนาทางทหาร

ยศทหาร
- พ.ศ.2512 ร้อยตรี
- พ.ศ.2514 ร้อยโท
- พ.ศ.2518 ร้อยเอก
- พ.ศ.2521 พันตรี
- พ.ศ.2524 พันโท
- พ.ศ.2527 พันเอก
- พ.ศ.2533 พันเอก (พิเศษ)
- พ.ศ.2539 พลตรี
- พ.ศ.2541 พลโท
- พ.ศ.2546 พลเอก

ตำแหน่ง
- พ.ศ.2512 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 3
- พ.ศ.2514 ผู้บังคับหมวดเครื่องยิงหนัก กองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2517 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2519 นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2520 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- พ.ศ.2522 นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2523 รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2524 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2527 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2529 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2532 ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2536 รองผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2539 ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ
- พ.ศ.2540 รองแม่ทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2541 แม่ทัพน้อยที่ 1
- พ.ศ.2543 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
- พ.ศ.2544 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
- พ.ศ.2545 แม่ทัพภาคที่ 1
- พ.ศ.2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- พ.ศ.2547 ผู้บัญชาการทหารบก

bottom logo only

สถานที่ติดต่อ


กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2241-0404 แฟกซ์. 0-2297-8063
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand Tel. 0-2241-0404 Fax. 0-2297-8063

Email:webadmin@rta.mi.th

 

 

QRCode rta

กรุณาคลิกเลือกและกดไอคอนลำโพงเพื่อฟังข้อความในเว็บไซต์! GSpeech