แก้ปัญหาที่ราชพัสดุ จุดเริ่มกองทัพใสสะอาด

Rate this item
(0 votes)

เหตุการณ์สูญเสียที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวเร่งให้กองทัพบกดำเนินการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการทหาร ซึ่งที่ผ่านมามีนายทหารเข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดสรรและดูแลกลุ่มผลประโยชน์ นำมาสู่การที่กองทัพบกวางแผนตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ที่จะบูรณาการกับกระทรวงการคลัง

ความพยายามของกองทัพบกในการเข้ามาแก้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุและการใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพบก ถูกหยิกยกขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว และเหตุการณ์สูญเสียที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวเร่งให้กองทัพบกดำเนินการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการทหาร ซึ่งที่ผ่านมามีนายทหารเข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดสรรและดูแลกลุ่มผลประโยชน์ นำมาสู่การที่กองทัพบกวางแผนตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ที่จะบูรณาการกับกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ดินราชพัสดุมีกฎหมายเฉพาะที่ออกมากำกับดูแลมาตั้งแต่ปี ๒๔๖๔ จนกระทั่งล่าสุดมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีการยกร่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุไม่ได้ผลเท่าที่ควร รวมทั้งขาดความคล่องตัวในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ โดยไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบำรุงรักษาที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ

ที่ผ่านมาส่วนราชการหลายแห่งมีการครอบครองที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะ แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปทำให้การใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งบางหน่วยงานไม่มีการใช้ประโยชน์อีก แต่ที่ผ่านมาจะไม่ค่อยพบหน่วยงานราชการส่งคืนพื้นที่ราชพัสดุให้กับกรมธนารักษ์นำกลับไปดูแล และยังมีปัญหาส่วนราชการนำที่ดินราชพัสดุไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์แรกที่ยื่นขอใช้ประโยชน์ที่ดิน และมีการปล่อยให้เกิดการบุกรุกในที่ดินราชพัสดุ รวมถึงที่ดินราชพัสดุในเขตทหารที่มีการนำมาทำธุรกิจ เช่น รีสอร์ท

การที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าไปรื้อระบบธุรกิจในหน่วยทหาร โดยในขั้นตอนขณะนี้จะนำเรื่องที่เป็นสวัสดิการดั้งเดิมของกองทัพบก เช่น สนามกอล์ฟ โรงแรม และสนามมวย ไปหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อสรุปก่อนดำเนินการโดยเฟสที่ ๑ จะเริ่มต้นที่โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ สนามกอล์ฟ และสนามมวย โดยจะมีการบันทึกเอ็มโอยูกับกระทรวงการคลัง เพื่อใช้สวัสดิการเชิงพาณิชย์และให้เป็นไปตามกฎหมาย

การออกมายอมรับของกองทัพบกถึงความผิดพลาดในการบริหารและนำมาสู่ความไม่โปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ซึ่งหลังจากนี้การบริหารใดที่ไม่ใช่ความชำนาญของทหาร ควรปล่อยให้ผู้ที่มีความชำนาญเข้ามาจัดการดูแล และมาจัดระบบระเบียบในการจัดการสวัสดิการให้กับบุคลากรในกองทัพบก โดยปัญหานี้อาจจะไม่ได้มีเฉพาะในกองทัพบก แต่จุดเริ่มต้นนี้ควรเป็นสารตั้งต้นให้หน่วยงานอื่นที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันได้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866095

 

 

Read 45 times Last modified on Thursday, 13 February 2020 13:53
Login to post comments
0.png3.png1.png1.png1.png4.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

callcenterv3