News FOR PEOPLE

ข่าวสารกองทัพบก

RTA NEWS

ศบภ.ขส.ทบ. จัดอากาศยาน บ.ล.212 หมายเลข 447 และ จนท. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กษ. ณ…
"Arty 103 พาน้องเล็กเที่ยว ทานข้าวนอกค่าย อิ่มบุญจิตอาสา กิจกรรมนันทนาการ ตามนโยบาย กองทัพบก" เมื่อวันที่ 24…
มทบ.210 จัดมันแกวหวานๆ ให้น้องทหารได้อิ่มท้อง จากการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรปลูกมันแกว อ.ธาตุพนม ตามโครงการ "หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ"…
"เข้าวัดปลอดภัย สุขใจ ได้บุญ" พล.ร.2 รอ. โดย ร.2 พัน.1รอ. ได้นำ หน้ากากอนามัย…
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับประชาชน บ.ห้วยเป้าฯ ทำการขุดลอกฝ่ายเก็บน้ำของหมู่บ้าน เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับใช้ในการ อุปโภค…
คณะแม่บ้าน ทบ.สาขา รพศ.4 แม่บ้านชาวค่ายสฤษดิ์เสนา แจกอาหารกล่อง , ขนมปัง , น้ำผลไม้ขวด จำนวน…
พล.ม.2 รอ. โดย ม.1 พัน.17 รอ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์…
พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เดินทางไปพบปะให้กำลังใจประชาชนผู้ยากไร้ใน รวมทั้งได้มอบถุงยังชีพตาม “โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19…
โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ. 13 นำผลผลิตของโครงการฯ มาจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนรอบค่าย ณ บริเวณ ซุ้มประตูวัดหนองบัวขาว ต.เขาสามยอด อ.เมือง…
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 จัดกำลังพล ลงพื้นที่เพื่อซื้อผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย มันเทศ, สับปะรด จากเกษตรกร…
Page 1 of 114
1.png6.png7.png4.png1.png7.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click