Print this page

 "บุกถึงสวน ช่วยเกื้อหนุนพี่น้องเกษตรกร ฝ่าวิกฤต Covid-19"

Rate this item
(0 votes)

 

 "บุกถึงสวน ช่วยเกื้อหนุนพี่น้องเกษตรกร ฝ่าวิกฤต Covid-19"

กองกำลังสุรนารี/กองพลทหารราบที่ 6
ช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางเกษตร
เมื่อ 21 พ.ค. 63 กองกำลังสุรนารีกองพลทหารราบที่ 6 โดยหน่วยขึ้นตรง ได้รับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงในหน่วยทหาร

 

  

0031_0.jpg 11804.jpg 160402.jpg

167656.jpg 167659.jpg 681380.jpg

CAF_1532.jpg

Read 40 times Last modified on Friday, 22 May 2020 21:51
Login to post comments
X

Right Click

No right click