ร.4 พัน.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจของกำลังพล พลทหาร ซึ่งเกี่ยวข้องในการเตรียมปล่อยลาพักบ้าน

Rate this item
(0 votes)

รู้ทัน ป้องกัน ลาพักบ้าน อย่างปลอดภัย
ร.4 พัน.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจของกำลังพล พลทหาร ซึ่งเกี่ยวข้องในการเตรียมปล่อยลาพักบ้าน ตามนโยบายของหน่วยเหนือ โดยจัดให้มีการให้ความรู้ ข้อมูล และข้อเน้นย้ำต่างๆ เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจ และเตรียมตัวในการออกไปใช้ชีวิต ในระหว่างลาพักบ้าน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 โดยแบ่งมอบให้ ฝ่ายอำนวยการชี้แจงดังนี้
1. ชี้แจงนโยบายของกองทัพบก และ พล.ร.4 ,ชี้แจงในเรื่องหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด ,การพกเอกสารสำคัญติดตัว
2. ให้ความรู้เรื่องการรายงานตัวเมื่อถึงบ้าน ,การกรอกข้อมูล การสอบสวนการเดินทางของ ทบ. ,เน้นย้ำการปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน ,สถานการณ์จังหวัดปลายทางที่ทหารกลับบ้าน
3. ให้ความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลในห้วงการลาพัก ,ข้อเน้นย้ำผู้บังคับบัญชา
4. ให้ความรู้ตามคู่มือ ป้องกัน โควิด-19
5. ให้ความรู้เรื่องการ ใบ้เทคโนโลยี เช็คอิน แอพลิเคชั่น ไทยชนะ และการเข็คอินกลุ่มไลน์ของกองร้อย

Read 71 times Last modified on Sunday, 31 May 2020 19:33
Login to post comments
2.png4.png6.png0.png8.png5.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click