ค่ายเม็งรายมหาราช จัดการฝึก unit school เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลของหน่วย

Rate this item
(0 votes)

"เพราะเรา คือ ทหารอาชีพ"
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย จัดการฝึก unit school ในเรื่อง การเดินเร่งรีบ, การฝึกปรับการยิงของผู้ตรวจการหน้า(ผตน.) เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลของหน่วย ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ต้องการให้กำลังพลมีความเข้มแข็งรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart
Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army

Read 113 times Last modified on Monday, 01 June 2020 11:21
Login to post comments
3.png9.png3.png1.png1.png1.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click