Print this page

ค่ายเม็งรายมหาราช จัดการฝึก unit school เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลของหน่วย

Rate this item
(0 votes)

"เพราะเรา คือ ทหารอาชีพ"
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย จัดการฝึก unit school ในเรื่อง การเดินเร่งรีบ, การฝึกปรับการยิงของผู้ตรวจการหน้า(ผตน.) เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับกำลังพลของหน่วย ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ต้องการให้กำลังพลมีความเข้มแข็งรอบด้านทั้งสภาพร่างกายและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart
Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army

317 1.jpg 317 2.jpg 317 3.jpg

317 4.jpg 317 5.jpg 317 6.jpg

317 7.jpg 317 8.jpg 317 9.jpg

Read 84 times Last modified on Monday, 01 June 2020 11:21
Login to post comments
X

Right Click

No right click