ทหารพราน 44 จัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสามัคคีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Camp 35

Rate this item
(0 votes)

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ ชุดสันติสุข 106 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดกิจกรรมนันทนาการ และแสดงดนตรีสด เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Camp 35 บำบัดยาเสพติด ได้ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีให้กับเยาวชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างเยาวชนผู้เข้าร่วมบำบัดกับเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมกันนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและสู่สังคมได้อย่างปกติ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมบำบัดจำนวน 84 คน ซึ่งจะมีการบำบัดรักษาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 - 28 กรกฎาคม 2563 ที่ ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดยาเสพติด ( Camp 35 ) กองร้อยทหารพรานที่ 4409 หมู่ที่ 2 บ้านป่าหวายทราย ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำหรับโครงการ Camp 35 เป็นโครงการที่ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบนโยบายสำคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม

Read 48 times Last modified on Tuesday, 30 June 2020 15:43
Login to post comments
2.png4.png3.png6.png9.png3.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click