Print this page

ทหารพราน 44 จัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสามัคคีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Camp 35

Rate this item
(0 votes)

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ ชุดสันติสุข 106 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดกิจกรรมนันทนาการ และแสดงดนตรีสด เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ Camp 35 บำบัดยาเสพติด ได้ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคีให้กับเยาวชน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างเยาวชนผู้เข้าร่วมบำบัดกับเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมกันนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและสู่สังคมได้อย่างปกติ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมบำบัดจำนวน 84 คน ซึ่งจะมีการบำบัดรักษาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 - 28 กรกฎาคม 2563 ที่ ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดยาเสพติด ( Camp 35 ) กองร้อยทหารพรานที่ 4409 หมู่ที่ 2 บ้านป่าหวายทราย ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
สำหรับโครงการ Camp 35 เป็นโครงการที่ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบนโยบายสำคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม

44 1.jpg 44 2.jpg 44 3.jpg

44 4.jpg

Read 96 times Last modified on Tuesday, 30 June 2020 15:43
Login to post comments
X

Right Click

No right click