กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย

Rate this item
(0 votes)

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดกำลังพล เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ห้วงระหว่างวันที่ 7-16 ก.ค.63 โดยจะนำผลที่ได้จากการฝึกศึกษาดูงานฯ มาดำเนินงานภายในโครงการทหารพันธุ์ดี ร.16 พัน.1 และขยายผลไปสู่ทหารกองประจำการ กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเป็น โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์ในการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชหลาหลายสายพันธุ์ ผลิตและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้กับประชาชน สามารถนำไปเพาะปลูกภายในครัวเรือนและเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกรุ่นต่อๆไปได้ เป็นการวางรากฐานและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศไทยในอนาคต

 

Read 71 times Last modified on Sunday, 12 July 2020 14:28
Login to post comments
3.png0.png0.png4.png1.png1.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click