พล.ม.3 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดอบรมระยะสั้นวิธีการทำยาหม่องเสล็ดพังพอน เพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

Rate this item
(0 votes)

สร้างการรับรู้ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชา

กองพลทหารม้าที่ 3 ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพลทหารม้าที่ 3 และชุดขุนศึก 23 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการ “อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง” น้อมนำศาสตร์พระราชชามาใช้ในการประกอบอาชีพ โดยการอบรมระยะสั้นวิธีการทำยาหม่องเสล็ดพังพอน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ชึ่งมีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่มีความสนใจ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเตาไห หมู่ 1 ,บ้านทรายงาม หมู่ 2 และบ้านทรายเงิน หมู่ 3 ทั้งนี้ยังได้แนะนำวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และวิธีการปฏิบัติตัวในรูปแบบใหม่ คือ "Newnormal" การอยู่ร่วมกันในชุมชน พร้อมทั้งจัดชุดหมอเดินเท้าติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 คน คือ นายบุญ มาทา อายุ 37 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 137 หมู่ 5 บ้านทรายทอง อาการป่วยเป็นหอบหืด ,โรคมะเร็ง และนายโฮม ภูผิวเมฆ อายุ 58 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 บ้านทรายเงิน อาการป่วยเกิดจากได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกส่วนคอเสื่อม ขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง มีแผลกดทับที่กระดูกก้นกบร่วมด้วย ปัจจุบันสาธารณสุขตำบลได้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมุนเวียนเข้าให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

Read 72 times Last modified on Monday, 13 July 2020 15:57
Login to post comments
2.png9.png4.png7.png2.png0.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click