ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา บ.ทรายมูล ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้กับ นายแปลก ภิระบัน อายุ 64 ปี ราษฏร บ.ทรายมูลอ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีฐานะยากจนไม่มีรายได้ที่แน่นอนอาศัยหาของป่าและเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเลี้ยงครอบครัว
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงร่วมกับเทศบาลตำบลจันจว้า และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมานบางส่วนจากเทศบาลตำบลจันจว้า และผู้มีจิตศรัทธา ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ต่างร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการช่วยเหลือก่อสร้างบ้านสร้างความปราบปลื้มให้กับ นายแปลก ภิระบันและครอบครัวเป็นอย่างมากที่ส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ให้ความช่วยเหลือ
ปัจุบันดำเนินการก่อสร้างเป็นวันที่ 2 คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 30 คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 5-10 วันคงจะเห็นบ้านหลังใหม่

Read 82 times Last modified on Tuesday, 15 September 2020 16:20
Login to post comments
5.png1.png5.png8.png1.png5.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439