โครงการ “ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 ” สร้างเครือข่าย ขยายผลศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Rate this item
(0 votes)

โครงการ “ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 ” สร้างเครือข่าย ขยายผลศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
*****************
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 0930 โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 โดย ร้อยโท ทนงศักดิ์ โนจากุล ช่วยราชการกองส่งกำลังบำรุงมณฑลทหารบกที่ 23 ปฎิบัติหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการทหารพันธุ์ดี และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23 ให้กับคณะบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 80 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจอาชีพด้านการเกษตร เยี่ยมชมการปฏิบัติงานโครงการ “ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23 โดยมีกำลังพลทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นวิทยากรสาธิตให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละสถานี เพื่อเป็นการขยายผลแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร สร้างเครือข่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปขยายผลให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแบบใหม่ New normal ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างพอเพียง และยั่งยืนตลอดไป
**************


Read 38 times Last modified on Wednesday, 16 September 2020 18:25
Login to post comments
3.png8.png6.png8.png3.png9.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click