กองทัพบก โดย ร.16 พัน 1 เตรียมกำลัง ตรวจซักซ้อม พร้อมเข้าช่วยเมื่อมีภัย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

Rate this item
(0 votes)

“เตรียมกำลัง ตรวจซักซ้อม พร้อมเข้าช่วยเมื่อมีภัย”
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ทำการตรวจความพร้อมของ กองร้อยบรรเทาสาธารณะภัยและช่วยเหลือประชาชน เพื่อเตรียมการให้เกิดความพร้อม ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 10 อำเภอ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งฝึกทบทวน ซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจลำดับขั้นตอนการเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งตัวกำลังพล และประชาชน พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย หรือ อัคคีภัยเป็นต้น สร้างความเชื่อมันให้กับเจ้าหน้าที่ และพร้อมเข้าพื้นที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนว่า ทหารพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส


 

Read 16 times Last modified on Saturday, 17 October 2020 17:54
Login to post comments
4.png3.png8.png7.png8.png9.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439    

X

Right Click

No right click