สืบสานประเพณี พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

Rate this item
(0 votes)

(16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม“พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3” เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวได้อีกครั้ง โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 3,500 คน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำและดำนาร่วมกับประชาชน

 

Read 84 times Last modified on Saturday, 17 October 2020 19:51
Login to post comments
5.png0.png4.png1.png5.png3.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439