ผบ.ทบ. ห่วงช่วงฤดูหนาว เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID-19 การ์ดอย่าตก พร้อมทำงานทุกสภาวะ

Rate this item
(0 votes)

พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19กองทัพบก/โฆษกกองทัพบก ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด โดยระบุว่าทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนในประเทศไทย มาตรการป้องกันของรัฐบาลยังคงสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้ ในส่วนของกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าว และมีความห่วงใยในสุขภาพของกำลังพล โดยเฉพาะช่วงต่อจากนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว การกำหนดมาตรการป้องกันจำเป็นต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบก ศบค.-19 ทบ. และ กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกัน กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกัน ดูแลกำลังพลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และสามารถปฏิบัติทุกภารกิจได้อย่างดีที่สุด ในทุกสภาวการณ์ ครอบคลุมทั้งการทำงานในประเทศและการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

ล่าสุด ศบค.19 ทบ. จึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในห้วงฤดูหนาวเพิ่มเติม ให้กับหน่วยทหารนำไปปฏิบัติ โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุม เรื่องการปฏิบัติตนให้ถูกหลักสุขอนามัย เน้นมาตรการการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลให้แข็งแรงด้วยการปฏิบัติตนตามวินัยทหารต้านโควิด ในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ออกกำลังกาย การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพ การเข้าร่วมชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น และส่งเสริมการใช้การประชุม/การประสานงานผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เป็นต้น ที่สำคัญคือ หากกำลังพลมีการเจ็บป่วย ให้เคร่งครัดในการแยกผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจออกจากส่วนรวมโดยเร็ว โดยให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจรักษาและการสอบสวนโรค

นอกจากนี้กองทัพบกจะได้ใช้เครือข่ายมวลชน อาทิ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และ อาสาสมัครกิจการพลเรือนกองทัพบก ในพื้นที่ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและชุมชนรักษาระดับของการปฏิบัติตนตามมาตการป้องกันโควิดในช่วงฤดูหนาวนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน กองทัพบกยังคงสนับสนุนรัฐบาลและดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิดต่อเนื่องในหลากหลายภารกิจ อาทิ มอบหมายให้กองกำลังชายแดนเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สนับสนุนการคัดกรองโรคตามจุดผ่านแดน จำนวน ๒๒ แห่ง จัดกำลังพลสนับสนุนภารกิจการควบคุมโรค ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ๑๒ แห่ง เตรียมสถานที่และสถานพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วย การให้คำแนะนำ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย การสร้างความตระหนักรู้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชน รวมถึงการช่วยเหลือแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในรูปของ Army Delivery

...................16 ตุลาคม 2563

ที่มา : Army Spoke Team

 

Read 123 times Last modified on Saturday, 17 October 2020 19:51
Login to post comments
5.png0.png4.png1.png6.png3.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439