ทหารพรานร่วมออกหน่วยบริการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”

Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่จัน ร่วมออกหน่วยบริการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้การบริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชนบ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่จัน, การทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่, การแจกถุงยังชีพ, การออกร้านสินค้า O - TOP ของชุมชน และมีการแสดงฟ้อนรำตามประเพณีพื้นบ้านของกลุ่มเยาวชนต่างๆ ในการนี้หน่วยได้จัดชุดช่างตัดผมบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 ราย ประธาน ณ ลานกิจกรรม บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

Read 202 times Last modified on Friday, 20 November 2020 20:14
Login to post comments
5.png0.png4.png1.png0.png7.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439