หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จัดกิจกรรมไทยพุทธ-มุสลิม ดำนาปลูกข้าว ณ จ.นราธิวาส

Rate this item
(0 votes)

พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธาน เปิดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม สนับสุนส่งเสริมการดำนาปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว ที่บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ, พันตำรวจโท เฮรามาน เจ๊ะดี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ, ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมไทยพุทธ-มุสลิม ดำนาปลูกข้าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ ที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาในเรื่องดินเปรี้ยว ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงร่วมกับทุกภาคส่วน มาส่งเสริมการปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง คือ พันธุ์ซีบูกันตัง และพันธุ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าทางอาหาร ประการต่อมาการใช้พื้นที่มาเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จะช่วยให้รอดพ้นวิกฤตอาหารในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์โควิด-19 ด้วยการหุงข้าวกินเอง ปลูกผักรอบบ้าน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่มีพี่น้องพุทธ พี่น้องมุสลิม อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนาน ก็ได้มารักษาต่อยอด ได้ร่วมกันดำนาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม และสืบสานภูมิปัญญาอีกด้วย

 

Read 52 times Last modified on Friday, 20 November 2020 20:16
Login to post comments
5.png0.png4.png1.png5.png9.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439