กองทัพบก โดย พล.ร.6 จัดพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลา แล้วมอบให้ประชาชนนำไปขยายพันธ์ุต่อ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์

Rate this item
(0 votes)

กองพลทหารราบที่ 6 น้อมนำแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง จัดพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลา ดำเนินการขยายผลตามโครงการทหารพันธุ์ดี ให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอีสานใต้
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้เป็นประธาน ในพิธีรับพระราชทานพันธุ์นิลจิตรลดา ให้แก่ชาวบ้าน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้าน ซึ่งปลาที่พระราชทานนี้ เป็นปลาที่ ผลิตจาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดย ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” กองพลทหารราบที่ 6 พื้นที่อีสานใต้ ส่วนแยกสุรินทร์ จำนวนกว่า 67,600 ตัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้กับประชาชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถรับประทาน และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

 

Read 204 times Last modified on Saturday, 21 November 2020 21:04
Login to post comments
5.png0.png4.png1.png1.png2.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439