กองทัพภาคที่ 4 แนะนำการใช้สารทำความสะอาดเชื้อไวรัสโควิด–19 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

Rate this item
(0 votes)

กองทัพภาคที่ 4/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 แนะนำการใช้สารทำความสะอาดเชื้อไวรัสโควิด–19 ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่สโมสรรื่นฤดึ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4/เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการแนะนำและสาธิตการใช้สารไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ในการทำความสะอาดเชื้อไวรัสโควิด–19 ให้กับหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพภาคที่ 4 โดยมี นาย อดิศักดิ์ ชตาถนอม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ จากบริษัทโซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด มาแนะนำและสาธิตวิธีการใช้ เพื่อนำไปทำความสะอาดพื้นที่ส่วนราชการ ตลอดถึงพื้นที่ชุมชนในความรับผิดชอบของหน่วย
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด – 19 ผู้บัญชาการทหารบก และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้มีความห่วงใยต่อประชาชนผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย อยู่ในสถานการณ์เร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ต้องร่วมมือกันในการป้องกัน ยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 ได้มีมาตรการในการดำเนินงานทั้งระดับสังคม บุคคล การควบคุมพื้นที่ การรองรับผู้ป่วย การเฝ้าระวัง ดูแลกลุ่มเสี่ยง การเตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ บุคลากรทางแพทย์ จึงได้กำหนดให้มีการแนะนำและสาธิตการใช้สารไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ในการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยหลังจากนี้ บริษัท โฮลเวย์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด จะได้นำส่งน้ำยาดังกล่าวให้กับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อดำเนินการแจกจ่าย ให้กับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปฉีดพ่นทำความสะอาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามสถานที่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อไป
ในการนี้ พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวขอบคุณ บริษัทโซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ที่ได้มาแนะนำและสาธิตการใช้งานสารไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ ในครั้งนี้ และขอบคุณกำลังพล ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันเสียสละ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 เพื่อร่วมกันปกป้องพี่น้องประชาชนชาวไทย ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด– 19 

 

Read 19 times Last modified on Thursday, 26 March 2020 17:53
Login to post comments
0.png9.png0.png9.png4.png6.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

callcenterv3