>>> Featured

Rate this item
(0 votes)

สิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำ...

‼️‼️ทุกคนที่มีหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) จะต้องไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกฯ ที่สัสดีอำเภอ ภูมิลำเนาทหาร ในวันที่ 26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2563‼️‼️

จะทำอะไร แจ้งพี่สัสดีท่านเลย อาทิ

- จะสมัครทหาร อยากรับใช้ชาติปีนี้เลย : พี่สัสดีจะให้เรายื่นคำร้องในวันที่ 29 มิ.ย.-22 ก.ค. 63 ที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร ของเรา ก็เล็งวันขอแก้ไขหมายเรียกฯ ให้พอดีกัน (จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบ) เมื่อแก้ไขหมายเรียกฯใหม่แล้ว เราจะไปดำเนินกรรมวิธีตรวจเลือกฯ ในห้วงวันที่ 23-25 ก.ค. 63 ณ สถานที่กลาง ของจังหวัด ... ดูในหมายเรียกฯ
- จะขอผ่อนผันต่อ : สัสดีจะแก้ไขหมายใหม่ ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในห้วงวันที่ 26 ก.ค. - 31 ส.ค.63 ณ สถานที่กลาง ของจังหวัด เช่นกัน ... ดูในหมายเรียกฯ
- จะขอสละสิทธิ์การผ่อนผัน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ (ไม่ว่าจะเรียนจบแล้ว หรือ เปลี่ยนใจแล้วก็ตาม) : พี่สัสดีจะแก้ไขหมายใหม่ ให้ไปในห้วงวันที่ 26 ก.ค. - 23 ส.ค.63 ณ สถานที่ตามหมายเรียกฯ
- จะขอวัดดวง เข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามปกติ : พี่สัสดีจะแก้ไขหมายให้ใหม่ ให้ไปในห้วงวันที่ 26 ก.ค. - 23 ส.ค.63 ณ สถานที่ตามหมายเรียกฯ
- จะยื่นใบรับรองแพทย์ : เมื่อแก้หมายใหม่แล้ว เขาจะนัดให้ไปเหมือนคนปกติ (คนวัดดวง) ในห้วงวันที่ 26 ก.ค. - 23 ส.ค.63 ณ สถานที่ตามหมายเรียกฯ ใบแพทย์เดิมที่ขอไว้เมื่อต้นปี ยังใช้ได้

******************************

‼️ถามกันมามากมาย‼️

“คนเกิดปี 2542 ที่เรียนจบ รด. ปี3 มีสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด8) เล่มเขียว ? ... ‼️‼️ไม่ต้องไปตรวจเลือกทหาร กับเขานะ‼️‼️
โอ๊ย คำถามนี้ ครูฝึก รด ทั่วประเทศ น้ำตาจะไหล

เน้นย้ำ : ทุกคนที่มีหมายเรียกฯ ต้องไปขอแก้ไขหมายเรียกฯ สด35 ที่สัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ของเรา ... นัดให้ไป ที่ไหน เมื่อไหร่ ต้องไปตามนั้น อย่าขาด!!!
...หน้าที่หนึ่งของชายไทย คือ ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ...

Read 342 times
More in this category: « >>> >>> »
Login to post comments
2.png9.png9.png1.png1.png5.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click