×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/html/rta_website_v2/images/2020/07/29/gal92020/07/29/gal102020/07/29/gal11

×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/2020/07/29/gal92020/07/29/gal102020/07/29/gal11

>>>

Rate this item
(0 votes)

 

31 กรกฎาคม 2563

1. ร.12 พัน.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/27022. ป.2 พัน.102 รอ. จัดกำลังพล ร่วมกับ รร.กส.กส.ทบ. ดำเนินการ ผสมดินและกำจัดวัชพืชในแปลงผัก รร.บ้านหนองกันเกรา จว.นครนายก
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2704


3. พล.ร.2 รอ. จัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2706


4. ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.24 ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สานพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” ณ บ้านชัยพร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2707


5. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 รณรงค์ให้ความรู้การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันเคมีในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2709


6. ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการในพื้นที่ จ.ยะลา
อ่านเพิ่มเติม :  https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2712


7. ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ มอบความสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มในกิจกรรมพัฒนาฟาร์มตัวอย่าง(เอามื้อ) ต้าน Covid-19
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2713


 

30 กรกฎาคม 2563

1. ทภ.1 โดย ศูนย์ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงและด้อยโอกาส ไปพบแพทย์ตามนัด ในเขตพื้นที่ กทม.
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/26872. กรม ทพ.35 ร่วมกับ ส่วนราชการในท้องถิ่น, คณะครู นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสระน้ำริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสักงาม อ.คลองลาน จว.กำแพงเพชร
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2690


3. พล.ม. 3 และคณะข้าราชการ ตลอดจนหน่วยขึ้นตรง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ พื้นที่ภายในค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จว.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2691

4. ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับเทศบาลและประชาชน ดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยจัดกิจกรรมบรรจุกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหล่มสัก อ.หล่มสัก จว.พ.ช.
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/26925. ร.21 พัน.2 รอ.จัดชุดจิตอาสา ร่วมกับ อบต. ,กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมลอกคลองกุฎโง้ง ณ วัดกุฎโง้งปทุมคงคา ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2694


6. ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ , ประชาชน จัดกิจกรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยการแจกเมล็ดพันธุ์พืช ให้เกษตรกร ในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2695


7. ม. 1 รอ.ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร ฯ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยพัฒนาคลองเปรมประชากร
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2697


 

29 กรกฎาคม 2563

1. พัน.ร.มทบ.21 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลอกวัชพืชในแหล่งน้ำและทำความสะอาดคูคลอง ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/26702. มทบ.28 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” โดยขุดลอกคูคลอง ทำความสะอาดแม่น้ำเลย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เลย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2672


3. ร.2 พัน.2 รอ.จัดกำลังพลจิตอาสารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2673


4. ร.4 พัน.1 จัดกำลังพล พร้อมกับรถน้ำ ร่วมกับ อบต.หนองยายดา เข้าดำเนินการให้ความรช่วยเหลือและแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2676


5. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) จัดชุดจิตอาสาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรที่ประสบพายุฤดูฝน ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2677


6. ศฝ.นศท.มทบ.41 นำกำลังพล ,ผกท. และ นศท. ร่วมกิจกรรมโครงการ " ปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ "ณ หมวดสนามยิงปืน ร้อย.มทบ.41 อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2678
{gallery}2020/07/29/gal9{/gallery

7. ศฝ.นศท.มทบ.31 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้าเก็บกวาดใบไม้ ณ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อ.เมือง จว.นครสวรรค์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2679
{gallery}2020/07/29/gal10{/gallery

8. ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยยุวจิตอาสาสาธารณสุขสู้ภัย covid -19 ในพื้นที่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2680
{gallery}2020/07/29/gal11{/gallery}

9. มทบ.23 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” และกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านเลิง และวัดโพธาราม หมู่ที่ 8 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2681


 

28 กรกฎาคม 2563

1. ร.2 พัน 3 รอ.ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดกิจกรรม “จิตอาสาฯ ร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัด”โดยการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝก ณ ที่พักสงฆ์ชัยมงคลอุบลแสวงธรรม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/26572. พัน.ร.13 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จิตอาสาฯ ร่วมปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน ศาลาประชาคม เส้นทางภายในหมู่บ้าน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2659


3. พล.ร.3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการทำความสะอาดและพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบุ่งตาหลัวฯ จ.นครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2660


4. มทบ.22 จัดรถครัวสนามอออกประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับส่วนราชการ จิตอาสาและประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ตลอดจน ให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน
อ่านเพิ่มเติม :  https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2661


5. หน่วยเฉพาะกิจยะลา ส่งมอบบ้าน โครงการ "หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน " แก่ประชาชนที่ยากไร้
อ่านเพิ่มเติม :  https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2663


6. พล.ม.1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2664


7. มทบ.31 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2668


 

27 กรกฎาคม 2563

1. ร.2 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดวัดหัวเขา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/26412. ม.4 พัน.11 รอ. จัดกำลังพลกองร้อยจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานภายในวัด ณ วัดเจดีย์งาม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2642


3. ร.111 พัน 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการช่วยขนย้ายสิ่งของ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลาการเปรียญที่มีสภาพทรุดโทรม ภายในวัดอาคมสิทธิอาภรณ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2643


4. ม.7 พัน14 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทาง พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2646


5. ทหารพราน 42 ร่วมปลูก "ต้นรวงผึ้ง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2647


6. ศบภ.มทบ.45 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2651


 

26 กรกฎาคม 2563

1. ร.8 พัน.1 เข้าร่วมโครงการ กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานฯ เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จว.เลย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/26232. ร.2 พัน.2 นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค เติม“ตู้ปันสุข ผ่านพ้นทุกข์ Covid-19” ณ หน้าตลาดล่างเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2625


3. ร.111 พัน.2จัดชุด ทหารจิตอาสา..ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2626


4. ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาดำเนินการจัดซื้อปลาดุก ของเกษตรกร ในพื้นที่ จว.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2628


5. กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริเวณแนวรั้วริมถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม :  https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2635


6. ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ณ บริเวณป่าบ้านดงนคร อ.พาน จ.เชียงราย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2636


7. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชนใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2637


 

25 กรกฎาคม 2563

1. ร.3 พัน.1 จัดกิจกรรม "จิตอาสา ปลูกไม้มีค่าภายในหน่วย " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 ก.ค.63 ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า ร.3 พัน.1
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/26092. นฝ.นศท.มทบ.43 พร้อมด้วยกำลังพล และ นศท.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2610


3. ศฝ.นศท.มทบ.24 นำ นศท. (รด.จิตอาสา) บำเพ็ญประโยชน์พัฒนารอบๆบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ.เมือง จ.หนองคาย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2611


4. หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2615


5. ทหารพราน 42 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2617


 

24 กรกฎาคม 2563

1. ศปภอ.ทบ.2 จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับ อบต.มะเกลือเก่า ให้ความช่วยเหลือประชาชน จากสภาพปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/26012. นฝ.นศท.มทบ.16 จัดกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณ พระอุโบสถ วัดตาลฯ อ.เมือง จว.ราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2602


3. มทบ.24 ตรวจสภาพความพร้อมรบในสนามของ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2605


 

23 กรกฎาคม 2563

1. กองกำลังสุรสีห์ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ณ บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/25802. ม.4 พัน 25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ในพื้นที่ บริเวณบ้านป่าไม้พระฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2582


3. ป.21 พัน.20 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา ร่วมกับ ทต.ทุ่งยั้ง เข้าทำการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หลังที่ 6 ในพื้นที่ บ้านตาล ม.4 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2585


4. ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพลรับซื้อพืชผักผลผลิตของเกษตรกรถึงสวน ในพื้นที่ อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2587


5. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภคถึงให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2593


 

22 กรกฎาคม 2563

1. นฝ.นศท.มทบ.27 ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.พนารมย์ เกิดทอง อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสารคาม มาให้ความรู้แก่กำลังพล ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/25682. มทบ.22 จัดกำลังพล และประชาชนในพื้นที่ ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธศาสนสถาน ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2571


3. ช.พัน.6 พล.ร.6 จัดชุดจัดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับหน.ส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน และ อสม. ดำเนินโครงการ "Army Barber Delievy ” บริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย อ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2573


4. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ เทศบาลตำบลงิ้วงาม ออกปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันในพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนเทศบาล ต.งิ้วงาม จว.อุตรดิตถ์
อ่านเพิ่มเติม :  https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2574


5. ร.2 รอ.จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำการฉีดล้างตะกอน และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2576


 

21 กรกฎาคม 2563

สรุปจิตอาสา 21 ก.ค. 63
1. ร.8 พัน.2 จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ปรุงอาหารสด แจกจ่ายให้แก่ประชาชน และ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/25522. สมาคมแม่บ้านทหารบก และ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค 1-4 ร่วมใจ จิตอาสาพัฒนา " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.63 ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะ เเละศาสนสถาน
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2554


3. ทหารพราน 42 ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" ในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2555


4. ร.2 พัน.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินโครงการ “Army Delivery " นำพืชผักสวนครัว ที่ปลูก ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ชุมชนรอบค่ายจักพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2556


5. สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.31 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายจิรประวัติ" อ.เมือง จว.นครสวรรค์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2557


6. ทภ.4 เปิดโครงการ ปล่อยปลา ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษ 4 ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2559


7. พัน.ร.12 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ให้ความรู้ วิธีการดำเนินการในของการปลูกพืช ผัก ต่างๆ แก่ ประชาชน, คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2560


8. ฉก.ทพ.33 พบปะให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้กับผู้พิการในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2563


 

20 กรกฎาคม 2563

1. ร.3 และ พัน.ร.1 ร่วมกันขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำนักงานให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/25352. ร.8 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ,และประชาชน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "ปล่อยปลา,ปลูกหญ้าแฝก,ปลูกต้นไม้" บริเวณ บึงโพนวิลัย อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2536


3. ร.2 พัน.3 รอ. ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค เข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ บ้านแก่งยาว หมู่ที่ 12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2538


4. กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาฯ ร่วมพัฒนาฟาร์มตัวอย่าง” ณ บ้านแป้น จ.ปัตตานี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2539


5. ม.พัน.28 พล.ม.1 เข้าช่วยเหลือประชาชน จากน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2544


 

19 กรกฎาคม 2563

1. ป.2 พัน.12 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าดำเนินการซ่อมแซม/ปลูกสร้างบ้านผู้ยากไร้ ตาม "โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม :  https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/25242. ร.6 พัน.2 จัดกำลังพลชุดจิตอาสาร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2525


3. ฉก.ยะลา มอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2529


 

18 กรกฎาคม 2563

1. สพ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ด้านหน้าหน่วย บริเวณถนนทหาร และรอบคลองเปรมประชากร ติดถนนเตชะวณิช
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/25102. พล.ร. 2 รอ. ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ วัดจิกสูง หมู่ที่ 9 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2511


3. หน่วยกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อ.แว้ง จ.นราธิวาส
อ่านเพิ่มเติม :  https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2513


4. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2517


 

17 กรกฎาคม 2563

1. ม.4 พัน.ม.11 รอ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ Army Delivery โดยบรรทุกความห่วงใย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/24912. มทบ.12 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.63 ณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2492


3. ม.1 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับจนท.ส่วนราชการ ฯ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ตั้งแต่แยกสามเสน ถึง แยกอุทัย บริเวณพื้นที่ถนนสวรรค
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2493


4. ร.2 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ จนท.ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณคลองจันทุ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2496


5. ร.12 พัน.3 รอ. ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ฯ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด บริเวณ วัดป่าหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2498


6. ร.2 พัน.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินโครงการ “Army Delivery " นำพืชผักสวนครัว ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายจักพงษ์ จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2499


7. ร.2 รอ. จัดกำลังกองร้อยจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาดพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเข้าหมู่บ้านไผ่ล้อม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2500


 

16 กรกฎาคม 2563

1. ร.13 พัน.3 จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับฝ่ายปกครอง เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน ตามโครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล” ในพื้นที่ อ.เพ็ญ จว.อุตรดิตถ์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/24772. มทบ.21 นำกำลังพลร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก” ณ สระแก้ว สระขวัญ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2479


3. มทบ.17 จัดชุดช่าง ร่วมกับ เทศบาลโพธิ์พระยา ดำเนินการซ่อมแซม/สร้างบ้านตามโครงการ"สร้างบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ร่วมกับสมาคมไทยซิกข์ - รักษาความมั่นคงภายใน (ประเทศไทย)" ในพื้นที่ อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2483


4. ทภ.1 จัดชุดเสนารักษ์ ทภ.1 , ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 ร่วมกับ ศบส.31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร,ศบส.30 วัดเจ้าอาม และศบส.3 บางซื่อ ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2484


5. ม.พัน.28 พล.ม.1 เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงสวน ในพื้นที่ อ.หล่มสัก จว.เพรชบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2485


6. ศบภ.มทบ.35 เข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ทางการเกษตร บ.ฟากนา จ.อุตรดิตถ์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2486


7. ร.15 พัน.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “กำจัดวัชพืชลอกผักตบชวา” ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/248815 กรกฎาคม 2563
1. ป.21 พัน.20 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา ร่วมกับ ทต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จว.อ.ต. เข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.ลับแล จว.อ.ต.
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/24612. ร.2 รอ.จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมชุดช่าง ร่วมกับ อ.ประจันตคาม , ชมรมสื่อปราจีนบุรี เข้าดำเนินการซ่อมแซม/ปลูกสร้างบ้าน ผู้ยากไร้ ตาม" ในพื้นที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2463


3. ทภ.1 พร้อมคณะ ร่วม“กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อ.เมือง จว.กาญจนบุรี.
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2464


4. ป.3 พัน.103 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่าย ช่วยเหลือให้แก่กำลังพลและครอบครัวตลอดจน ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งและน้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ จว.นครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2467


5. มทบ.22 จัดกำลังพล ชุดช่าง เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์พายุโพดุลและคาจิกิ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2468


6. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ทำความสะอาดตามลำแม่น้ำสายความยาว อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2472


14 กรกฎาคม 2563 

1. ร.2 พัน.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาออก แจกจ่ายพืชผักสวนครัวที่หน่วยได้ดำเนินการปลูก ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายจักพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/24452. ร.16 พัน 2 ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดทำการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ในพื้นที่ อ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2447


3. ร.2 รอ. จัดกำลังกองร้อยจิตอาสา ร่วมกับประชาชน ทำความสะอาดพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2450


4. ศบภ.มทบ.25 จัดชุดช่าง ร่วมกับ อบต.และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือก่อสร้างบ้านผู้ยากจน ในพื้นที่ อ.จอมพระ จว.สุรินทร์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2451


5. ม.1 พัน.17 รอ. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะครู การทำความสะอาดล้างพื้น ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ณ โรงเรียนวัดโคกสังข์ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2452


6. ป.21 พัน.20 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2456


7. ฉก.ทพ.32 เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ณ สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2458


 

13 กรกฎาคม 2563 
1. กองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2429


2. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ.สันธาตุ จ.เชียงราย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/24303. ฉก.ทพ.31 บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ บ.ม่วงใหม่สมบูรณ์ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2431


4. พล.ช. จัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ พร้อมนำรถบรรทุกน้ำ เข้าแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2433


5. ทภ.1 ลงพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง,อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2434


 

12 กรกฎาคม 2563

1. ร.2 พัน.3 รอ.จัดกำลังพล ร่วมกับอำเภอนาดี จัด กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และกำจัดผักตบชวา ในพื้นที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/24092. ร.12 พัน.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ และหนังสือเรียน ภายในอาคารห้องเรียน ณ รร.บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2410


3. ร.8 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2411


4. ม.4 พัน.25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน ร่วมดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดสดคชสิทธิ์ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2412


5. มทบ.38 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2416


11 กรกฎาคม 2563

1. ปตอ.1 พัน.6 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คู คลอง" ในพื้นที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/23962. ปตอ.2 พัน.2 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายคอนกรีต) ตามโครงการ "ทบ.อาสา ปลูกป่าสร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ" ในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/23973. ป.2 พัน.12 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาย่านการค้า ตลาดชุมชน" ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2398


4. ม.4 พัน.5 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2399


5. ร.21 พัน.1 รอ. จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาดตลาด ในพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2400


6. ป.3 พัน.103 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำบุญ พร้อมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบโบสถ์ ในบริเวณวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2401


7. ร.2 พัน.3 รอ. จัดกำลังพล ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดิน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณพื้นที่ อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2402


8. ฉก.ทพ.31 ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าขายชายแดนไทย – สปป.ลาว
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2403


9. ฉก.ทพ.11 ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านบา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2405


10. ทหารพราน 44 บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2407


 

10 กรกฎาคม 2563

1. ศบภ.มทบ.25 จัดชุดช่าง ร่วมกับ อ.จอมพระ, อบต.จอมพระ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือก่อสร้างบ้านผู้ยากจน ในพื้นที่ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จว.สุรินทร์
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2379


ID : 2379
2. ฉก.ทพ.33 พบปะให้กำลังใจ และมอบวีลแชร์ ให้กับผู้พิการ ใน อ.บันนังสตา และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2383

ID : 2383
3. มทบ.33 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณห้วยแม่หวาน ถ.สาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย
อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/2384