ในหลวง ร.10 พระราชทานอากาศยาน Cessna 182T ให้กองทัพบก ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศ-ช่วยเหลือประชาชน ‘ ผบ.ทบ.บินทดสอบด้วยตนเอง

Rate this item
(0 votes)

ในหลวง ร.10 พระราชทานอากาศยาน Cessna 182T ให้กองทัพบก ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศ-ช่วยเหลือประชาชน ‘ ผบ.ทบ.บินทดสอบด้วยตนเอง

วันนี้ ( 8 ก.ค. 63 ) ที่ หมวดบิน C หน่วยบินเดโชชัย 3 ภายในพื้นที่กองบิน 6 (บน.6 ดอนเมือง) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีรับอากาศยานพระราชทานแบบ Cessna 182T จำนวน 3 เครื่อง เข้าประจำการในกองทัพบก เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน

.

พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของข้าราชการกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานอากาศยานแบบ Cessna 182T จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯนี้ ผลิตโดยบริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่องยนต์ 4 ที่นั่ง สมรรถนะสูง มีความทันสมัย ประหยัดเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงง่าย บินได้นาน มีความคล่องตัวสูง สามารถบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงในพื้นที่เป็นลานที่ไม่ใช่สนามบินได้ โดยมีคุณลักษณะขีดความสามารถที่สำคัญ คือ พิสัยบิน หรือ ระยะปฏิบัติการบิน 1,695 กิโลเมตร,ความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตร/ชั่วโมง,ความเร็วบินเดินทาง 269 กิโลเมตร/ชั่วโมง,เพดานบิน (ความสูงขณะบินเดินทาง) 5,500 เมตร,น้ำหนักบรรทุก 503 กิโลกรัม (ประมาณ ครึ่งตัน)

.

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่าสำหรับเครื่องบินดังกล่าว กองทัพบกสามารถนำไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชน สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องขยายเสียง ทั้งนี้ ภารกิจที่สามารถนำอากาศยานไปใช้งาน ได้แก่ การบินลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางอากาศ เพื่อตรวจสอบ/ยืนยัน/พิสูจน์ทราบ สนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้, การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบขนยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ป่า/เขา ภูมิประเทศยากลำบาก ,การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากพื้นที่แนวหน้าไปยังโรงพยาบาลส่วนหลัง) ,การค้นหาช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ,การปฏิบัติการบินสนับสนุนให้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น โดยกองทัพบก มีแผนจะบรรจุมอบอากาศยานแบบ Cessna 182T ให้กับ กองพันบินที่ 21 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การบินทหารบก มีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

.

ทั้งนี้กองทัพบกจะพิจารณาใช้อากาศยานที่ได้รับพระราชทานมานี้ ให้ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สมดังปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานให้กองทัพบกไว้ใช้ในราชการ กองทัพบก ยังคงยืนหยัดและดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ของประเทศชาติ และประชาชน ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

.

หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารบก ได้ทดสอบการบิน ของเครื่อง Cessna 182 T ด้วยตนเองด้วย

Read 438 times Last modified on Friday, 10 July 2020 17:27
Login to post comments
4.png5.png4.png7.png6.png5.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439