>>> Featured

Rate this item
(0 votes)

18 ตุลาคม 2563

1. ทหารช่างจัดกำลังพล วางกระสอบทรายพร้อมเครื่องสูบนำ้ และอพยพประชาชน ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3617

 

2. กองทัพบก โดย ร.2 พัน 2 แจ้งเตือนประชาชน พร้อมช่วยขนย้ายสิ่งของ ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3618

 

3. กองทัพบก โดย พล.ร.2 รอ. ช่วยกันเคลียสิ่งกีดขวาง...เปิดทางระบายนำ้ ในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3619

 

4. กองทัพบก โดย ช.2 พัน.201 จัดกำลังพล เร่งบรรจุกระสอบทรายสร้างคันกั้นน้ำ ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3620

 

5. กองทัพบก โดย ร.112 พัน 1 จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เก็บมันสำปะหลัง ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3621

 

6. “ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ พร้อมดูแลประชาชนเสมอ”

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3625

 

 

17 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย พัน.พัฒนา 2 ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3608

 

2. กองทัพบก โดย ร.16 พัน 1 เตรียมกำลัง ตรวจซักซ้อม พร้อมเข้าช่วยเมื่อมีภัย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3609

 

3. ทหารจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหลังถ้ำ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3610

 

4. ทหาร“ร่วมแรงใจก่อกระสอบทรายกันน้ำท่วม” ในพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3612

 

 

16 ตุลาคม 2563

1. ช.พัน.5 ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชน ณ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3599

 

2. ร.25 พัน.1 ตรวจความพร้อมเตรียมการช่วยเหลือประชาชน

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3600

 

3. กองทัพบก โดย ร.2​ พัน.1​รอ. จัดกำลังพล ลงพื้นที่มอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3603

 

4. กองทัพบก โดย มทบ.19 จัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3605

 

5. ศฝ.นศท.มทบ.33 โดย นศท.จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบหอนาฬิกา ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3606

 

 

15 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย มทบ 31 จัดกำลังพลจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ณ อ.ตาคลี จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3590

 

2. กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรม "จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3591

 

3. ศฝ.นศท.มทบ.23 ร่วมกับ รร.ภูผาม่าน จัด นศท.ชั้นปีที่ 3 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุม รร.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3592

 

4. กองทัพบก โดย มทบ.31 ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำมุนี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3593

 

 

14 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย ร.15 พัน.4 ติดตามสถานการณ์และออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3582

 

2. ทหารจิตอาสา" ร่วมพัฒนาชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3583

 

3. กองทัพบก โดย พล.ม.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3585

 

4. กองทัพบก โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3586

 

5. กองทัพบก โดย ร.16 พัน 1 ร่วมกิจกรรม “ลำคลองชุมชุนใสสะอาด ลดโอกาสน้ำเอ่อล้นพ้นตลิ่ง” ณ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3587

 

 

13 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย มทบ.15 จัดกำลังพล ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำที่เอ่อล้น ในพื้นที่ อ. บ้านลาด จ.เพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3569

 

2. กองทัพบก โดย มทบ.16 จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ในพื้นที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3570

 

3. กองทัพบก โดย ช.11 พัน.ช.111 และ ช.51 จัดกำลังพล และรถสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB เข้าช่วยเหลือประชาชนในพี้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3571

 

4. รถครัวสนาม ลงพื้นที่ แจกข้าวกล่อง ให้ผู้มาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล 13 ต.ค.63

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3572

 

5. จนท.ทหาร ร่วมกรอกกระสอบทราย เพื่อทำผนังกั้นน้ำ ในพื้นที่ ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3573

 

6. “โรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชน”

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3574

 

7. ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลเข้าตรวจสอบประเมินสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3575

 

8. ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึง ร.9

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3577

 

 

12 ตุลาคม 2563

1. ทหาร..เข้าฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3560

 

2. ทหารจิตอาสาทั่วอีสานรวมพลังทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ ,ขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ สระดอกบัว อ.มือง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3561

 

3. กองทัพบก โดย กรม พัฒนา 1 ช่วยกันลำเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเอามาแจกจ่ายให้กับประชาชน​ในพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3562

 

4. กองทัพภาคที่ 1 โดย ร.111/1 จัดกำลังพล เข้าอำนวยความสะดวกการจราจรและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัส ในพื้นที่ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3563

 

5. กองทัพภาคที่1 โดย พล.ร.9 จัดกำลังพลช่วยขนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ มาสูบน้ำที่ท่วมขัง ในพื้นที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3564

 

6. กองกำลังผาเมือง ทำการปลูกป่าและสร้างฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3566

 

 

11 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย ป.21 พัน.20 ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และลอกสิ่งปฏิกูลในคลองแม่พร่องในพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3552

 

2. กองทัพบก โดย ป.6 พัน.23 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันกรอกกระสอบทราย ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3555

 

3. กรมการทหารช่าง โดย ช.11 พัน 111จัดกำลังพล เข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วย ในพื้นที่ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3557

 

4. กองทัพบก โดย ช.11 พัน 602 เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3558

 

 

10 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย ร.23 พัน 3 จัดกำลังพลเข้าซ่อมแซมบ้านเรือน ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3543

 

2. กองทัพบก โดย มทบ.21 จักำลังพลลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นคลองลำตะคอง ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3544

 

3. กองทัพบก โดย ม.3 จัดกำลังพลจิตอาสาขุดลอกคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3545

 

 

9 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย มทบ.26 รณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม” ณ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3531

 

2. กองทัพบก โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย มณฑลทหารบกที่ 21 จัดกำลังพลร่วมกับ​ สำนักงานชลประทาน​ที่​ 8​ ลงพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวาง​ทางน้ำ​ ในพื้นที่ลุ่นน้ำลำตะคลอง​ อ.เมือง​​ ​จ.นครราชสีมา​

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3533

 

3. ทหารจิตอาสาพระราชทาน ช่วยกันรื้อถอนซากกอไผ่ บูรณะซ่อมแซมวัด

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3536

 

 

8 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย ม.17 พัน 1 จัดกำลังพลเข้าแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ในพื้นที่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3517

 

2. กองทัพบก โดย ร.8 พัน 1 จัดกำลังจิตอาสา ช่วยกันรื้อถอนซากกอไผ่ที่ล้มทับหลังคากุฏิ และห้องน้ำ ของวัดป่าน้ำภู ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3518

 

3. กองทัพบก โดย ม.4 พัน. 25 รอ. จัดกำลังพล ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน วัดคลองบุญ ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3519

 

4. กองทัพบก โดย มทบ.21 ได้จัด นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคูคลอง บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3520

 

5. กองทัพบก โดย ศฝ.นศท.มทบ.42 ได้จัดนักศึกษาวิชาทหารร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบ ณ วัดแช่มอุทิศ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3521

 

6. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ทำการวางระบบท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3522

 

 

7 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย พล.ม.3 จัดกิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำให้ชุมชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3507

 

2. กองทัพภาคที่ 1 แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ จว.สมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3510

 

3. กองทัพบก โดย พล.ร.2 รอ. จัดกำลังพลลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3511

 

4. “ลงแขกดำนา สานสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชน เพื่อเพิ่มความสามัคคีของคนในชุมชนคีรี”

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3515

 

 

6 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย มทบ.25 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลสวยงาม ณ บริเวณเชิงเขาพนมสวาย ต.นาบัว อ.เมือง จว.สุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3497

 

2. กองทัพบก โดย ร.2 รอ. เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3498

 

3. กองทัพภาคที่ 1 โดย พล.ม.1 รอ. จัดกำลังพลทำความสะอาด​ และเก็บสิ่งปฎิกูลภายในวัดคลองหัวไผ่ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3499

 

4. กองทัพบก โดย ม.4 พัน. 25 รอ. จัดกำลังพล ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานภายในวัดดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3500

 

5. ร.14 พัน 2 จัดกำลังพลร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ดำเนินการทำผนังกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย ในพื้นที่ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3503

 

 

5 ตุลาคม 2563

1. กองทัพบก โดย ร.2​ พัน.1 ​รอ. จัดกำลังพล ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3484

 

2. กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพาจัดกำลังพล ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ​ อ.ตาพระยา​ จ.สระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3485

 

 

4 ตุลาคม 2563

1. “จิตอาสาฯ ร่วมพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์และความปลอดภัยทางน้ำ ภายในคลองแสนแสบ”

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3475

 

2. พล.ร.9 ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3477

 

3. ม.พัน.29 รอ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ภายในวัดทองบางเชือกหน้ง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3478

 

4. รด.จิตอาสาร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือ แจกของยังชีพให้แก่ครอบครัวที่ยากไร้ ในพื้นที่ อ.ฝาง จว.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3479

 

5. พล.ม.1 ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3482

 

 

3 ตุลาคม 2563

1. พล.ม.3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันออกพรรษา โดยการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ วัดโพนทอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3467

 

2. ร.12 พัน.2 รอ. จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบ จากน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3468

 

 

2 ตุลาคม 2563

1. พล.ม.3 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลลมพายุ ในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3454

 

2. ม.1 พัน.17 รอ. จัดกำลังพลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง มอบสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3456

 

3. พล.ม.1 เข้าฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ หลังจากประสบอุทกภัย

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3462

 

 

1 ตุลาคม 2563

1. กำลังพล ม.3 จิตอาสาเร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือน ของนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3444

Read 208 times Last modified on Monday, 19 October 2020 22:26
More in this category: « >>> >>> »
Login to post comments
4.png3.png8.png8.png5.png7.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439    

X

Right Click

No right click