>>> Featured

Rate this item
(0 votes)

19 พฤศจิกายน 2563

1. “พล.ร.9 ซ่อมเเซมบ้าน ให้ประชาชนผู้ยากไร้ เเละด้อยโอกาส”

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3934

 

2. กองทัพบก โดย ร.111​ พัน.2 จัดกำลังพล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วม​กิจกรรม ​ โครงการ​ " หน่วยบำบัดทุกข์​ บำรุงสุข​ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน​ "ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3935

 

 

17 พฤศจิกายน 2563

1. โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2”

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3914

 

2. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ใน จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3915

 

 

16 พฤศจิกายน 2563

1. ฉก.ทพ.33 เยี่ยมเยียนพร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3903

 

2. มทบ.44 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากสถานการ์ณน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ จ.ชุมพร

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3906

 

3. จิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหนองเครือบุญ จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3911

 

 

12 พฤศจิกายน 2563

1. "ทหารบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยประชาชนเกี่ยวข้าวที่ถูกน้ำท่วม"

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3888

 

2. “เสริมฝายชะลอน้ำฟื้นฟูป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์”

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3889

 

3. กองทัพบก โดย ฉก.1พัน.ร.11 ร่วมกับส่วนราชการ ปรับปรุงทำความสะอาด สถานที่ราชการ และหลุมหลบภัย ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3890

 

 

11 พฤศจิกายน 2563

1. กองทัพบก โดย ป.2 พัน.12 รอ. จัดกำลังพลบรรจุในถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3882

 

2. กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 35 ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนเสมอ

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3886

 

 

10 พฤศจิกายน 2563

1. จิตอาสาฯ ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู มอบสิ่งของเป็นกำลังใจ และบริการประชาชน

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3868

 

2. กองทัพบก โดย​ พัน.ร.มทบ.21​ เร่งช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำหลาก​ ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา​

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3869

 

3. กองทัพบก โดย ร.2 พัน.2 รอ. จัดกำลังพล ร่วม ส่วนราชการ จัดกิจกรรมลอกกำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืช ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3871

 

4. กองทัพบก โดย มทบ.44 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3876

 

 

8 พฤศจิกายน 2563

1. กองทัพบก โดย ศูนย์​บรรเทา​สาธารณภัย​ มณฑล​ทหารบก​ที่​ 21​ เร่งช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำหลาก​ ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3851

 

2. รถครัวสนาม ออกแจกอาหารร่ให้กับชาวบ้านที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3852

 

3. กองทัพบก โดย ร.2​ พัน.1​รอ. จัดกำลังพล นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3854

 

 

7 พฤศจิกายน 2563

1. “Army Barber Delivery” บริการให้กับประชาชาชน ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3844

 

2. กองทัพบก โดย ทภ.1ร่วมกับส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนของประชาชน ที่ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3845

 

3. กองทัพบก โดย กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3846

 

4. "จิตอาสา" ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนในพื้นที่ จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3848

 

5. "...เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน..."

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3849

 

 

6 พฤศจิกายน 2563

1. พล.ร.9 เปิดค่ายต้อนรับน้องๆมาทัศนศึกษา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3832

 

2. กองทัพบก โดย ร.111 พัน.2 จัดกำลังพลร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนวัดท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3833

 

3. เพราะประชาชน คือคนในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3834

 

 

5 พฤศจิกายน 2563

1. “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3822

 

2. กองทัพบก โดย ร.19 พัน 1 จัดกำลังพลบริจาคเลือด ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3823

 

3. ทหารร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน จัดร่วมกิจกรรม พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3825

 

4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกปฏิบัติงานที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3830

 

 

4 พฤศจิกายน 2563

1. กองทัพบก โดย มทบ.12 ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3816

 

 

2 พฤศจิกายน 2563

1. กองทัพบก โดย ร.2 พัน.3 รอ. จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3790

 

2. “เราจะไม่หยุดดูแลประชาชน จนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย”

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3793

 

3. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3796

 

4. ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพื้นฟูหลังน้ำลด ให้กำลังใจประชาชน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3798

 

 

1 พฤศจิกายน 2563

1. กองทัพบก โดย มทบ.12 ร่วมกับส่วนราชการ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3783

 

2. พี่ทหาร เร่งช่วยพี่น้องชาวนาเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม : https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/all-news/item/3784

Read 369 times Last modified on Thursday, 19 November 2020 21:03
More in this category: « >>>
Login to post comments
5.png0.png4.png1.png1.png0.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439