Warriors Tales

Warriors Tales (5)

 

"ยอดปรารถนาของชาติไทย" เป็นบทความบรรยายถึงจุดมุ่งประสงค์ของชาติในแง่มุมที่น่าสนใจของ พ.อ. ปราศัย เสวิกุล ผู้ช่วยอาจารย์อำนวยการส่วนวิชาทหาร วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง (ปี 2518)

ในบทความ นอกจากเราจะได้รับรู้ถึงแนวคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งประสงค์ของชาติแล้ว เรายังอาจทราบได้ถึงเกร็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆ ที่มีสอดแทรกอยู่ในบทความ และเป็นเกร็ดที่หลายๆคนไม่เคยทราบมาก่อน เช่น ครั้งหนึ่ง โรงเรียนนายร้อยทหารบก เคยย้ายไปตั้งอยู่ที่ป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือแม้แต่ในครั้งหนึ่งเคยมีกองกิจการคอมมิวนิสต์ในวิทยาลัยการทัพบก (นัยว่าเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์) เป็นต้น

ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามเนื้อหาได้ จากข้อมูลที่บรรณาธิการคัดสรรมาให้ดังต่อไปนี้

ที่มา
[1] วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๒๔ เล่มที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๘

 

ในสัปดาห์นี้ ทีมบรรณาธิการจะขอนำเสนอบทความจากผู้เขียนนามปากกา "ใบไม้ร่าเริง" ซึ่งได้เขียนเล่าเรื่องไว้ ด้วยลีลาการเขียนที่สนุกสนาน แต่แอบแฝงไปด้วยสาระต่างๆ รวมทั้งเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่แอบแฝงอยู่ในบทความนี้ อย่างเช่นครั้งหนึ่ง ศูนย์การทหารราบนั้น เคยตั้งอยู่ที่ลพบุรีมาก่อน ซึ่งนายทหารใหม่ๆ อาจไม่เคยรู้

ส่วนที่น่าสนใจของบทความ เห็นจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภาพการรบในอนาคตของผู้เขียน ซึ่งทีมบรรณาธิการเห็นว่าน่าสนใจ และเป็นแนวคิดหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้แม้ในปัจจุบัน

ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามเนื้อหาได้ จากข้อมูลที่บรรณาธิการคัดสรรมาให้ดังต่อไปนี้

ที่มา
[1] วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๒๔ เล่มที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๘

 

เราทราบกันดีว่าหลังจากคำสั่ง 66/23 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็วางปืน ออกจากป่ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์นั้นก็กลายเป็นประชาชนผู้ประกอบอาชีพในแวดวงต่างๆ ทั้งราชการ เอกชน หรือสถาบันการศึกษา กลมกลื่นไปกับประชาชนในสังคมไทย และหลังจากนั้น คำว่าคอมมิวนิสต์ก็ค่อยๆกลายเป็นเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเรามีคนกลุ่มนี้อยู่ในประเทศไทย

แต่ในช่วงที่ผ่านมานี้ เราได้ยินคำว่าคอมมิวนิสต์กลับมาในแวดวงข่าวสารบ่อยขึ้น คำว่าคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่เรื่องเล่าอีกต่อไป อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็เริ่มออกมาเปิดเผยตัวตนกันมากขึ้นในช่องทางต่างๆ และบางส่วนก็มีบทบาททางการเมืองในปัจจุบันอยู่ด้วย 

แต่ยุคนี้ ไม่ใช่ยุคที่เราจะจับดาบจับปืนมารบกันอย่างในอดีตแล้ว แต่เป็นยุคที่เราต้องสู้กันทางความคิด

ซึ่งเราจะทำอย่างไรให้เราอยู่ร่วมกันได้แม้เราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน?

บทความในวันนี้เป็นความเห็นจากนักเรียนนายทหารหลักสูตรหลักประจำ นามปากกา ๑๘๖๓๐๑๔๖๓ เขียนไว้ในวารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๒๘ เล่มที่ ๒ หน้า 55-60 ถ้าผู้อ่านขี้เกียจเข้าไปอ่านในลิงค์ E-Book บรรณาธิการก็ได้คัดเฉพาะหน้าบทความมาใส่ไว้ให้แล้ว ซึ่งบทความที่ท่าน ๑๘๖๓๐๑๔๖๓ เขียนไว้นี้ ได้ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรอมชอมกับคอมมิวนิสต์ไทย รวมทั้งข้อมูลของคอมมิวนิสต์จากมุมมองของนายทหารในยุคสมัยนั้น 

ขอเชิญท่านผู้อ่านติดตามได้ตามข้อมูลที่บรรณาธิการคัดมาให้นี้

 

ที่มา
[1] วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๒๘ เล่มที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๒๒

ประชาชนชาวไทยคงทราบถึงบทบาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะจอมทัพไทย รวมทั้งความห้าวหาญของพระองค์ที่สมรภูมิบ้านหมากแข้งเป็นอย่างดี แต่ในอีกด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครทราบ คือบทบาทของพระองค์ ในฐานะนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 56

ในครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นั้น ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 56 เมื่อ พ.ศ. 2520 หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน เมื่อปี พ.ศ. 2519

 

1

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชฯ และทรงเป็นนายทหารนักเรียน ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก [1]

 

 

2

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
และรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช [2]

 

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษ พระราชทานบรรยายสอนให้กับนักเรียนเสนาธิการทหารบกในบางโอกาสด้วย

 

3

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชฯ
เสด็จทรงบรรยายวิชาหน้าที่และการดำเนินงานของ สธ.๓ แก่ นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57 เมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 [3]

 

ที่มา
[1] วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๒๗ เล่มที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๒๑
[2] วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๒๗ เล่มที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๒๑
[3] วารสารเสนาธิปัตย์ ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๒๔

 

 

4.png3.png8.png9.png3.png6.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439    

X

Right Click

No right click