ปืนใหญ่ และระบบการป้องกันภัยทางอากาศ

Artillery and Air Defense

Artillery

GHN 45A1 - 155 mm
>>>

ATMG 155mm/52caliber
>>>

M109A5
>>>

SR-4
>>>

M119 - 105 mm
>>>

CAESAR 155MM
>>>

M-71Soltam 155MM
>>>

Air Defense

BOFOS L70
>>>

M42A1
>>>

M163A1
>>>

IGLA-S
>>>

STAR STREAK
>>>

Vl-Mica
>>>

Oerlikon GDF & Sky Guard System
>>>

5.png0.png4.png1.png6.png0.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439