Thursday, 13 August 2020 13:53

กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ น้ำยาตรวจหาเชื้อฮิวแมน แปปิลโลมา ไวรัส ดีเอ็นเอ (Human Papillomavirus DNA)

Written by
Rate this item
(0 votes)

หัวข้อการประกาศ :

กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ
- น้ำยาตรวจหาเชื้อฮิวแมน แปปิลโลมา ไวรัส ดีเอ็นเอ (Human Papillomavirus DNA)

รายละเอียด :

กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ
- น้ำยาตรวจหาเชื้อฮิวแมน แปปิลโลมา ไวรัส ดีเอ็นเอ (Human Papillomavirus DNA)
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ

Read 41 times Last modified on Wednesday, 26 August 2020 15:40
3.png8.png9.png2.png3.png0.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click