Friday, 10 April 2020 11:46

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

หัวข้อการประกาศ :

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียด :

กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ
1. เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบทำงานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
2. เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสมองและลำตัวชนิดสองระนาบ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดหาไว้ใช้ราชการในกองทัพบก จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลคุณลักษณะ เทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์
 

Read 146 times Last modified on Tuesday, 14 April 2020 09:47
3.png8.png7.png0.png3.png0.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click