Super User

Super User

พล.ร.2 รอ.โดย พ.ท.สมเจตน์ ผลประเสริฐ ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ จนท.สูทกรรม ดำเนินการจัดซื้อปลาดุก จาก คุณสมพงษ์. บ่อทอง บ้านเลขที่ 59 หมู่ 2 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยได้ซื้อปลาดุก จำนวน 50 กก. สำหรับนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการ และเป็นการช่วยเหลือเกษตร ตามโครงการ "หน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ"

มทบ.22 สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

เมื่อ วันที่ 6 ส.ค. 63 มทบ.22 ชุดช่วยเหลือประชาชน พรัอมพระภิกษุวัดบ้านคึห เข้าดำเนินสร้างบ้านให้กับ นายทวีคูณ นะกะพิมท์ บ้านเลขที่ 86 ม.3 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ โดยอาศัยอยู่ในเพิงไม้กับ ลูกสาว 2 คน อายุ 7 ขวบ และ 11 ขวบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากเงินส่วนตัวของ นายกุลโรจน์ หนุนพิทักษ์สกุล และ ญาติ ในการดำเนินการ คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ 7 วันจะแล้วเสร็จ ซึ่งการดำเนินการคืบหน้าไปประมาณ ร้อยละ 30

#คนไทยไม่ทิ้งกัน
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองทัพภาคที่ 1 โดย ร.2 พัน.2 รอ. ร่วมกับครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบุพพาราม จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่ ณ โรงเรียนวัดบุพพาราม (ปากระพอก) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

จิตอาสาฯ เข้ารื้อถอนซากปรักหักพัง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ผู้ประสบวาตภัยจากพายุ “ซินลากู”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 19 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าให้การช่วยเหลือเก็บข้าวของ และรื้อถอนซากปรักหักพัง บ้านของ นาย พร สุฉายา อายุ 83 ปี พักอาศัยอยู่ที่ ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ซึ่งประสบวาตภัยเสียหายทั้งหลังจากพายุซินลากู เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น และประสานส่วนราชการ ภาคเอกชนให้การช่วยเหลือได้แก่ เทศบาล ต.น้ำเชี่ยว ช่วยเหลือค่าวัสดุอุปกรณ์ปลูกสร้าง งบประมาณ 50,000 บาท และมูลนิธิสว่างฯ ให้ความช่วยเหลือรื้อถอนพร้อมปลูกสร้างใหม่

ผู้พันใจดี ก๋วยเตี๋ยว...อร่อย

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 จัดอาหารพิเศษในมื้อกลางวัน "ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง" ณ โรงเลี้ยงของหน่วย ให้กับทหารกองประจำการได้รับประทานไปพร้อมกับอาหารมื้อกลางวันของหน่วย อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวชุมชนรอบค่าย ในสภาวะสถานการณ์โควิด-19 และมุ่งเน้นมาตรการควบคุมฯ กินอาหารปรุงสดใหม่...

#ค่ายมหาศักดิพลเสพ
#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย
#กองพลทหารราบที่3
#กองทัพภาคที่2
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

"โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ26 สานต่อขยายผลสู่กำลังพล ตามรอยเท้าพ่อรัชกาลที่ 9"

โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกำลังพลทหารกองประจำการ ลงพื้นที่ขยายผลให้กับ พลทหารอภิชัย เกลียววงศ์ สังกัด ร้อย.มทบ.26 ผลัดที่ 2/62 ณ บ้านเลขที่ 1 ม.1 บ้านหนองลุมพุก ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่ง / รับหนังสือขอรับเมล็ดผักพระราชทาน และสอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและจุลินทรีย์หน่อกล้วย พันธุ์ดีมีผลขยายพันธุ์สู่กำลังพลและเกษตรกรชุมชน

#ทีมประชาสัมพันธ์มทบ.26

ฝึกทบทวนความรู้ ความสามารถ
กองพันทหารปืนใหญ่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ฝึกทบทวนความรู้ ความสามารถ ดำรงไว้ซึ่งความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของกำลังพลเพื่อ
นำไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกมิติ อีกทั้งเพื่อนำไปสู่กองทัพบกให้เป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ ดำรงความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ของกำลังพล ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนต่อไป
ภาพ/ข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. ผบ.มทบ.32 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.32 และสมาชิกฯ, กำลังพลจิตอาสาของหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ล.ป. ประกอบด้วย ร.17 พัน.2, ร้อย.ฝรพ.3, ช.พัน.4 ร้อย.4 และ รด.จิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ณ บริเวณโดยรอบสระน้ำ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

"ประชาชนอยู่ห่างไกลแค่ไหน ทหารไทยเราก็ไม่ย่อท้อ " ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ เทศบาลตำบลนานกกก สร้างห้องสุขาห้องน้ำ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล

- เมื่อ 7 ส.ค. 63 ป.21 พัน.20 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับ ทต.นานกกก อ.ลับแล จว.อ.ต. เข้าทำการสร้างห้องน้ำ ให้กับ นาง สา ใจหล้า บ้านเลขที่ 11 ม.1 ต.นานกกก อ.ลับแลฯ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งสภาพ ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก พื้นที่อยู่ห่างไกลชุมชน ไม่มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึง จึงจำเป็นต้องใช้ กพ. ขนอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆเข้าพื้นที่ เนื่องจากห้องส้วมเก่าชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งไม่ถูกสุขอนามัย ปัจจุบันความคืบหน้าในการก่อสร้าง 70% ทั้งนี้เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สนามหน้ากองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนราธิวาส เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ หากเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกซ้อมกำลังพล ให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ เป็นการตรวจสภาพความพร้อมของให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานมากที่สุด ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ รวมทั้งให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจต่อความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยมี พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอก เอกพล เลขนอก, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, พันโท ชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151, ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, หน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยกำลังพลเข้ารับการตรวจความพร้อมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนราธิวาส กล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นการฝึกซ้อมกำลังพล ให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ เป็นการตรวจสภาพความพร้อมของให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานมากที่สุด ซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในวันนี้ เชื่อมั่นว่าส่วนปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจัดมาจากหน่วยในสังกัด จะสามารถตอบสนองต่อภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนได้ด้วยความปลอดภัย ทันท่วงที

Page 1 of 196
3.png0.png0.png3.png4.png0.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click