กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๑ รายการ คือ น้ำยาทำความสะอาดกระจกส่องปาก

รายละเอียด :

กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๑ รายการ คือ น้ำยาทำความสะอาดกระจกส่องปาก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ

หัวข้อการประกาศ :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ คือ

รายละเอียด :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ คือ
๑. น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ผสมเอนไซม์ ชนิดโฟมสเปรย์ (Empower Fome Enzymatic Detergent)
๒. ชุดให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ แบบ ๕ ทาง พร้อมอุปกรณ์ (Central Venous Catheter ๔ Lumen)
๓. ชุดให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ พร้อมอุปกรณ์ (Central Venous Catheter)
๔. ชุดให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ แบบ ๑ ทาง พร้อมอุปกรณ์ (Central Venous Catheter ๑ Lumen)
๕. อุปกรณ์ฝังติดกายที่ใช้สำหรับให้ยาระงับปวดแบบเฉพาะที่ทาง Spinal หรือ Epidural
๖. อุปกรณ์รองตัวผู้ป่วยช่วยในการจัดท่า (Patient Positioning Pad & Roll)
๗. เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดีทัศน์ชนิดพกพา (VDO laryngoscope)
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ คือรายการเครื่องมือชุดช่างประจำหน่วย และเครื่องมือชุดช่างทั่วไป รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก โดยกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ คือรายการเครื่องมือชุดช่างประจำหน่วย และเครื่องมือชุดช่างทั่วไป รายละเอียดตามผนวก ก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่ รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร เจาะเกราะทิ้งเปลือกทรงตัวด้วยหาง - ส่องวิถี (APFSDS-T)

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่ รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร เจาะเกราะทิ้งเปลือกทรงตัวด้วยหาง - ส่องวิถี (APFSDS-T)
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

กรมข่าวทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด กรมข่าวทหารบก จำนวน ๑ อัตรา

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระป๋องเหล็ก แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระป๋องเหล็ก แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก โดยกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก โดยกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

Page 1 of 27
3.png9.png2.png7.png7.png9.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click