กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

โครงการงานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน ศซบ.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๓) หมายเลข ๓/๓๖ ของ บก.ทบ.

รายละเอียด :

โครงการงานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน ศซบ.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๓) หมายเลข ๓/๓๖ ของ บก.ทบ.

หัวข้อการประกาศ :

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ

รายละเอียด :

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ คือ
1. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดโลหะผสมชนิดบางพิเศษ ( Supraflex Cruz )
2. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดมีอุปกรณ์ช่วยถ่างขยายหลอดเลือด ( Scoreflex nc Coronary Dilatation Catheter )
3. ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ใช้กับเครื่อง MRI ได้ ( MRI Infusion Standard Set )
4. สายนำเลือดและสารละลายพร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูงของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง ( Continuos Renal Replacement Therapy set,Prismaflex M๑๐๐ CRRT set )
5. สายนำเลือดและสารละลายพร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูงของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง ( Continuos Renal Replacement Therapy set,Prismaflex Oxiris CRRT set )
6. สายนำเลือดพร้อมตัวกรองพลาสม่าของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง ( Therapeutic Plasma Exchange,Prismaflex TPE๒๐๐๐ set )
7. สารละลายสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง ( Continuos Renal Replacement Therapy,Dialysis Solution )
8. สารละลายซิเตรดสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง ( Continuos Renal Replacement Therapy,Sodium Citrate Solution )
9. สายส่งเลือดและสารละลายของเครื่องหมุนเวียนโลหิตภายนอกร่างกายสำหรับผู้ป่วยทารกและเด็ก ( Extracorporeal set for neonatal and child )
10. ชุดฟอกเลือดเพื่อทดแทนการทำงานของไตและตับ ด้วยเครื่องหมุนเวียนโลหิตภายนอกร่างกายแบบองค์รวม ( Kit for CPFA with Multi-therapeutic Machine )
11. ชุดกรองพลาสมาด้วยเครื่องหมุนเวียนโลหิตภายนอกร่างกายแบบองค์รวม ( Kit for Plasma Exchange with Multi- therapeutic Machine )
12. ชุดฟอกเลือดแบบพร้อมใช้เพื่อทดแทนการทำงานของไตด้วยเครื่องหมุนเวียนโลหิตภายนอกร่างกายแบบองค์รวม ( Pre-assembled device for RRT with Multi- therapeutic Machine )

หัวข้อการประกาศ :

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน ๓ รายการ

รายละเอียด :

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน ๓ รายการ
ประกอบด้วย
๑. ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หมู่เลือดระบบเอบีโอและอาร์เอชโดยวิธีไมโครเพลท
๒. ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาแอนติบอดี ชนิด ๓ เซลล์ โดยวิธีไมโครเพลท
๓. ชุดน้ำยาสำหรับตรวจความเข้ากันได้ของเลือดโดยวิธีไมโครเพลท
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

รายละเอียด :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ คือ
๑. กรรไกรจี้ตัดด้วยคลื่นความถี่สูงแบบไร้สาย (Ultrasonic Coagulation Device)
๒. เข็มสุ่มตรวจเนื้อเยื่อ (Disposable Biopsy Needle)
๓. เครื่องเผ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัดชิด ๓๒ ช่องสัญญาณ (Intra Operative Nerve Monitoring System)
๔. แผ่นแปะห้ามเลือดและปิดรอยรั่ว (Sealing Hemostat Patch)
๕. ชุดอุปกรณ์ดูดของเหลวที่ใช้กับหุ่นยนต์กล้องผ่าตัด (Trackable Suction Set)
๖. ชุดคลุมผ้าตัดนิ่วในไต โดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนังแบบมีถุงพร้อมสาย (Urology PCNL Drape)
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องมือช่วยกันลิ้นและกระพุ้งแก้มภายในช่องปาก

รายละเอียด :

กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๑ รายการ
คือ เครื่องมือช่วยกันลิ้นและกระพุ้งแก้มภายในช่องปาก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ

 

คำสัมภาษณ์ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าห้องรับรอง ๒๑๑ บก.ทบ.

หัวข้อการประกาศ :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องกรองอากาศหน้ากากป้องกันเคีมี-ชีวะ รุ่น C50

รายละเอียด :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องกรองอากาศหน้ากากป้องกันเคีมี-ชีวะ รุ่น C50
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร

 

Page 1 of 21
2.png4.png3.png6.png0.png1.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click