กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ คือรายการเครื่องมือชุดช่างประจำหน่วย และเครื่องมือชุดช่างทั่วไป รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก โดยกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ คือรายการเครื่องมือชุดช่างประจำหน่วย และเครื่องมือชุดช่างทั่วไป รายละเอียดตามผนวก ก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่ รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร เจาะเกราะทิ้งเปลือกทรงตัวด้วยหาง - ส่องวิถี (APFSDS-T)

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่ รถถัง ขนาด ๑๒๕ มิลลิเมตร เจาะเกราะทิ้งเปลือกทรงตัวด้วยหาง - ส่องวิถี (APFSDS-T)
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

กรมข่าวทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด กรมข่าวทหารบก จำนวน ๑ อัตรา

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระป๋องเหล็ก แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระป๋องเหล็ก แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก โดยกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก โดยกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก โดยกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ คือ
รายการรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) แบบที่ ๒ และรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) แบบที่ ๓ รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก โดยกองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบกจะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ คือ
รายการรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) แบบที่ ๒ และรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) แบบที่ ๓ รายละเอียดตามผนวก ก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

Page 1 of 27
3.png8.png6.png9.png2.png2.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click