กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทบ. อาคารส่วนที่ ๔ (อาคาร กง.ทบ.) ของ สลก.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทบ. อาคารส่วนที่ ๔ (อาคาร กง.ทบ.) ของ สลก.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก

630717

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรม 1 (กลุ่มทั่วไป) จำนวน 270 นาย บุคคลตัวจริง

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรม 1 (กลุ่มทั่วไป) จำนวน 237 นาย บุคคลสำรอง

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรม 2 (กลุ่มเฉพาะ) จำนวน 45 นาย บุคคลตัวจริง

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรม 2 (กลุ่มเฉพาะ) จำนวน 101 นาย บุคคลสำรอง

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2563 นนส.ทบ. จำนวน 20 นาย บุคคลตัวจริง

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. ประจำปีการศึกษา 2563 นนส.ทบ. จำนวน 26 นาย บุคคลสำรอง

คำสัมภาษณ์ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๓๐ ณ  โรงเก็บอากาศยาน ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๖ ดอนเมือง

 

หัวข้อการประกาศ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน ศซบ.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๓) บก.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน ศซบ.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๓) บก.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก

หัวข้อการประกาศ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๑) หมายเลข ๒/๓๖ ของ ยก.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๑) หมายเลข ๒/๓๖ ของ ยก.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก

หัวข้อการประกาศ :

โครงการงานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน ศซบ.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๓) หมายเลข ๓/๓๖ ของ บก.ทบ.

รายละเอียด :

โครงการงานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน ศซบ.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๓) หมายเลข ๓/๓๖ ของ บก.ทบ.

หัวข้อการประกาศ :

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ

รายละเอียด :

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ คือ
1. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวดโลหะผสมชนิดบางพิเศษ ( Supraflex Cruz )
2. สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดมีอุปกรณ์ช่วยถ่างขยายหลอดเลือด ( Scoreflex nc Coronary Dilatation Catheter )
3. ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำที่ใช้กับเครื่อง MRI ได้ ( MRI Infusion Standard Set )
4. สายนำเลือดและสารละลายพร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูงของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง ( Continuos Renal Replacement Therapy set,Prismaflex M๑๐๐ CRRT set )
5. สายนำเลือดและสารละลายพร้อมตัวกรองเลือดประสิทธิภาพสูงของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง ( Continuos Renal Replacement Therapy set,Prismaflex Oxiris CRRT set )
6. สายนำเลือดพร้อมตัวกรองพลาสม่าของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดชนิดต่อเนื่อง ( Therapeutic Plasma Exchange,Prismaflex TPE๒๐๐๐ set )
7. สารละลายสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง ( Continuos Renal Replacement Therapy,Dialysis Solution )
8. สารละลายซิเตรดสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง ( Continuos Renal Replacement Therapy,Sodium Citrate Solution )
9. สายส่งเลือดและสารละลายของเครื่องหมุนเวียนโลหิตภายนอกร่างกายสำหรับผู้ป่วยทารกและเด็ก ( Extracorporeal set for neonatal and child )
10. ชุดฟอกเลือดเพื่อทดแทนการทำงานของไตและตับ ด้วยเครื่องหมุนเวียนโลหิตภายนอกร่างกายแบบองค์รวม ( Kit for CPFA with Multi-therapeutic Machine )
11. ชุดกรองพลาสมาด้วยเครื่องหมุนเวียนโลหิตภายนอกร่างกายแบบองค์รวม ( Kit for Plasma Exchange with Multi- therapeutic Machine )
12. ชุดฟอกเลือดแบบพร้อมใช้เพื่อทดแทนการทำงานของไตด้วยเครื่องหมุนเวียนโลหิตภายนอกร่างกายแบบองค์รวม ( Pre-assembled device for RRT with Multi- therapeutic Machine )

2.png9.png8.png9.png2.png8.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click