กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ลิขสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบจัดการและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย สนับสนุนให้กับ สกบ.กอ.รมน.

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ลิขสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบจัดการและวิเคราะห์ระบบเครือข่าย สนับสนุนให้กับ สกบ.กอ.รมน. ในการดำเนินการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์หน่วยทหารราบ สนับสนุน ยศ.ทบ.

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์หน่วยทหารราบ สนับสนุน ยศ.ทบ. ในการดำเนินการจัดหาประจำปีงบประมาณ 2563
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่วิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่วิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ชนิดส่องแสง
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียด :

กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ
1. เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบทำงานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
2. เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสมองและลำตัวชนิดสองระนาบ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดหาไว้ใช้ราชการในกองทัพบก จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลคุณลักษณะ เทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถยนต์บรรทุกแบบ ๘ x ๘

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถยนต์บรรทุกแบบ ๘ x ๘ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถบริการทางเทคนิคสำหรับซ่อมบำรุงและดูแลแบตเตอรี่

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถบริการทางเทคนิคสำหรับซ่อมบำรุงและดูแลแบตเตอรี่ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๙๔ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๙๔ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบที่ ๑

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

3.png8.png6.png8.png8.png4.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click