กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศชนิดอ่านผลได้ทันที (Real - Time Dust and Aerosol Monitor)

รายละเอียด :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร จำนวน ๑ รายการ คือ
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศชนิดอ่านผลได้ทันที (Real - Time Dust and Aerosol Monitor)

หัวข้อการประกาศ :

ประกาศส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายละเอียด :

ประกาศส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร ขอยกเลิกประกาสเชิญชวน การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัย และระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร ขอยกเลิกประกาสเชิญชวน การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัย และระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียด :

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ
- เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียด :

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๒ รายการ
- กล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบสองตา
- เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ การจ้างผลิตชุดสายไฟฟ้าทดสอบเครื่องยนต์ รถถัง

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ การจ้างผลิตชุดสายไฟฟ้าทดสอบเครื่องยนต์ รถถัง เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะชุดตาข่ายยกหิ้วกระสุนหรือสัมภาระ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะชุดตาข่ายยกหิ้วกระสุนหรือสัมภาระ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียด :

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ
๑. เครื่องจี้ด้วยความเย็น ( Cryosurgery Unit )
๒. สายส่งเลือดและสารละลายของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่องพร้อมตัวกรองไตเทียม
( Continuous renal replacement therapy set, CRRT set with Dialyzer )
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ชุดเครื่องมือประจำรถซ่อมบำรุงสนาม เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

3.png8.png9.png1.png8.png1.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click