กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ลูกระเบิดขว้างชนิดสังหาร แบบที่ ๑ และ ลูกระเบิดขว้างชนิดสังหาร แบบที่ ๒

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ลูกระเบิดขว้างชนิดสังหาร แบบที่ ๑ และ ลูกระเบิดขว้างชนิดสังหาร แบบที่ ๒ ไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ชนิดควันฟอสฟอรัสขาว ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ชนิดควันฟอสฟอรัสขาว ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อภัยพิบัติโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สนับสนุนกรมกิจการพลเรือนทหารบก จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ระบบแจ้งเตือนภัยเมื่อภัยพิบัติโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สนับสนุนกรมกิจการพลเรือนทหารบก จำนวน ๑ รายการ
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน สำหรับบรรทุกกระสุน และ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน สำหร้บลากจูงปืนใหญ่

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน สำหรับบรรทุกกระสุน และ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน สำหร้บลากจูงปืนใหญ่ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สำหรับงานจ้าง สายสื่อสาร การจ้างซ่อมและปรับปรุงระบบพัฒนางานข่าวกรอง หน่วยข่าวกรองทางทหาร จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สำหรับงานจ้าง สายสื่อสาร การจ้างซ่อมและปรับปรุงระบบพัฒนางานข่าวกรอง หน่วยข่าวกรองทางทหาร จำนวน ๑ รายการ
สนับสนุน หน่วยข่าวกรองทางทหาร

หัวข้อการประกาศ :

รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Theraphy)

รายละเอียด :

รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Theraphy)
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องช่วยเล็ง และอุปกรณ์ชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบที่ ๑

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องช่วยเล็ง และอุปกรณ์ชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบที่ ๑ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

3.png8.png9.png2.png3.png3.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click