กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน ๓ รายการ

รายละเอียด :

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน ๓ รายการ
ประกอบด้วย
๑. ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หมู่เลือดระบบเอบีโอและอาร์เอชโดยวิธีไมโครเพลท
๒. ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาแอนติบอดี ชนิด ๓ เซลล์ โดยวิธีไมโครเพลท
๓. ชุดน้ำยาสำหรับตรวจความเข้ากันได้ของเลือดโดยวิธีไมโครเพลท
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

รายละเอียด :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ คือ
๑. กรรไกรจี้ตัดด้วยคลื่นความถี่สูงแบบไร้สาย (Ultrasonic Coagulation Device)
๒. เข็มสุ่มตรวจเนื้อเยื่อ (Disposable Biopsy Needle)
๓. เครื่องเผ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัดชิด ๓๒ ช่องสัญญาณ (Intra Operative Nerve Monitoring System)
๔. แผ่นแปะห้ามเลือดและปิดรอยรั่ว (Sealing Hemostat Patch)
๕. ชุดอุปกรณ์ดูดของเหลวที่ใช้กับหุ่นยนต์กล้องผ่าตัด (Trackable Suction Set)
๖. ชุดคลุมผ้าตัดนิ่วในไต โดยการเจาะรูส่องกล้องผ่านผิวหนังแบบมีถุงพร้อมสาย (Urology PCNL Drape)
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องมือช่วยกันลิ้นและกระพุ้งแก้มภายในช่องปาก

รายละเอียด :

กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน ๑ รายการ
คือ เครื่องมือช่วยกันลิ้นและกระพุ้งแก้มภายในช่องปาก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ

 

คำสัมภาษณ์ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ต่อสื่อมวลชน ประจำวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าห้องรับรอง ๒๑๑ บก.ทบ.

หัวข้อการประกาศ :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องกรองอากาศหน้ากากป้องกันเคีมี-ชีวะ รุ่น C50

รายละเอียด :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องกรองอากาศหน้ากากป้องกันเคีมี-ชีวะ รุ่น C50
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร

 

หัวข้อการประกาศ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโถงบันได และห้องรับประทานอาหาร อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโถงบันได และห้องรับประทานอาหาร อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยวิธีคัดเลือก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

รายละเอียด :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๔ รายการ คือ
๑. ท่อช่วยหายใน สำหรับเด็ก ชนิดมี Cuff (PAEDIATREC ENDOTRACHEAL TUBES)
๒. กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะชนิดใช้ครั้งเดียว (Single-Use Digital Flexible Ureteroscope)
๓. หัวเข็มช่วยผ่าตัดแบบไมโครปลายตรงความยาว ๓๐ มิลลิเมตร (Micro Dissection Needle ๓๐ MM.Length ,Straight)
๔. หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคโดยการปล่อยแสงยูวีชนิด C ประสิทธิภาพสูงพร้อระบบปฏิบัติการควบคุมการปล่อยแสง (Hyper Light UVC Disinfection Robot รุ่น P ๓)
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

2.png9.png8.png9.png3.png5.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click