กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

โครงการงานซ่อมปรัปปรุงอาคาร บก.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๑) หมายเลข ๒/๓๖ ของ ยก.ทบ.

รายละเอียด :

โครงการงานซ่อมปรัปปรุงอาคาร บก.ทบ. (อาคารส่วนที่ ๑) หมายเลข ๒/๓๖ ของ ยก.ทบ.
หน่วยเจ้าของโครงการ กองบัญชาการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิงอุปกรณ์ถาวร สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
คือ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์สามารถตรวจเส้นเลือดของหลอดลม

รายละเอียด :

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิงอุปกรณ์ถาวร สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
คือ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์สามารถตรวจเส้นเลือดของหลอดลม (Bronchovideoscope)
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ

 

หัวข้อการประกาศ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโถงบันได และห้องรับประทานอาหาร อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโถงบันได และห้องรับประทานอาหาร อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม) โดยวิธีคัดเลือก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราวสายสื่อสาร ตามโครงการจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปสำรับงานในสำนักงาน สนับสนุนให้กับ สพธ.

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราวสายสื่อสาร ตามโครงการจัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปสำรับงานในสำนักงาน สนับสนุนให้กับ สพธ. ในการดำเนินการจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๕ รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

รายละเอียด :

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
๑. แผ่นเข็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโ รค (Disinfectant wipe)
๒. กล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องมือผ่าตัด (Sterilization Box)
๓. ชุดคลุมผ่าตัดผ่านกล้องแบบมีถุงพร้อม สายเพื่อระบายนํ้าทิ้ง ( Urology TUR Drape )
๔. ชุดอุปกรณ์ระบายนํ้าไขสันหลังจากโพรงสมองออกสู่ภายนอกร่างกาย (External Drainage and Monitoring)
๕. ชุดเครื่องมือกรอกระดูก และเครื่องมือตัด ปั่น ดูดในโพรงจมูก
๖. หัวเข็มช่วยผ่าตัดแบบโคโรลาโด้ (COLORADO MICRODISSECTION NEEDLE)
สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใ ช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

โครงการงานซ่อมปรับปรุงโถงบันได และห้องรับประทานอาหาร อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม) สวนรื่นฤดี

รายละเอียด :

โครงการงานซ่อมปรับปรุงโถงบันได และห้องรับประทานอาหาร อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม) สวนรื่นฤดี

 

หัวข้อการประกาศ :

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องวัดสายตาชนิดส่องแสงเป็นแนวเส้น

รายละเอียด :

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องวัดสายตาชนิดส่องแสงเป็นแนวเส้น (Streak Retinoscope)
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ใช้ในรากชารกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๒๐ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๒๐ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

2.png9.png8.png9.png3.png9.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click