กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างตรง

รายละเอียด :

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างตรง (Direct Ophthaimoscope)
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ใช้ในรากชารกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

โครงการงานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน บริเวณอาคารส่วนที่ ๓ ชั้น ๔ หมายเลข ๔/๓๖ (ศปนก.ฝกพ.ศปก.ทบ.) ของ บก.ทบ.

รายละเอียด :

โครงการงานซ่อมปรับปรุงสำนักงาน บริเวณอาคารส่วนที่ ๓ ชั้น ๔ หมายเลข ๔/๓๖ (ศปนก.ฝกพ.ศปก.ทบ.) ของ บก.ทบ.

 

หัวข้อการประกาศ :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก 

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน บริเวณอาคารส่วนที่ ๓ ชั้น ๔ หมายเลข ๔/๓๖ (ศปนก.ฝกพ.ศปก.ทบ.) ของ บก.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน บริเวณอาคารส่วนที่ ๓ ชั้น ๔ หมายเลข ๔/๓๖ (ศปนก.ฝกพ.ศปก.ทบ.) ของ บก.ทบ. โดยวิธีคัดเลือก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๒๐ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก 

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๒๐ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก 

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก 
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศขีปนาวุธพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศขีปนาวุธพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระจกกันกระสุนสำหรับติดตั้งบนรถเกราะล้อยาง ๔ x ๔

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระจกกันกระสุนสำหรับติดตั้งบนรถเกราะล้อยาง ๔ x ๔
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก

 

2.png9.png8.png9.png4.png5.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click