กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) แบบที่ ๓

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) แบบที่ ๓ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
สนับสนุน กองยานพาหนะ ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) แบบที่ ๒

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) แบบที่ ๒ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
สนับสนุน กองยานพาหนะ ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ)

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
สนับสนุน กองยานพาหนะศูนย์การ เคลื่อนย้าย กองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตาม ผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตาม ผนวก ก
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ อุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดระยะไกล

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ อุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดระยะไกล
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราวสายสื่อสาร งานจ้างปรับปรุงเครื่องมืองานด้านการข่าว สนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางทหาร จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราวสายสื่อสาร งานจ้างปรับปรุงเครื่องมืองานด้านการข่าว สนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางทหาร จำนวน ๒ รายการ ในแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถกึ่งพวงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถกึ่งพวงชานต่ำ ขนาด ๖๐ ตัน
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการของกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดและตรวจหายาเสพติดแบบมือถือ

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดและตรวจหายาเสพติดแบบมือถือ

เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

2.png9.png8.png9.png4.png8.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click