กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถบริการทางเทคนิคสำหรับซ่อมบำรุงและดูแลแบตเตอรี่

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ รถบริการทางเทคนิคสำหรับซ่อมบำรุงและดูแลแบตเตอรี่ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๙๔ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๙๔ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบที่ ๑

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบที่ ๑ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
 

หัวข้อการประกาศ :

งานซ่อมโรงทหารจุ ๖๐ คน ๑ หลัง หมายเลข ๑๗/๑๑ (บริเวณคอกสุนัขทหาร) ของ มว.สท.รปภ.บก.ทบ.

รายละเอียด :

งานซ่อมโรงทหารจุ ๖๐ คน ๑ หลัง หมายเลข ๑๗/๑๑ (บริเวณคอกสุนัขทหาร) ของ มว.สท.รปภ.บก.ทบ.
 

ระเบียบกรมยุทธโยธาทหารบก ว่าด้วย การกำหนดประเภทและอายุการใช้งานของสิ่งอุปกรณ์ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างสายยุทธโยธา

หัวข้อการประกาศ :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร

รายละเอียด :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร
 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายขนส่ง รายการเครื่องมือซ่อมบำรุงประจำหน่วยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายขนส่ง รายการเครื่องมือซ่อมบำรุงประจำหน่วยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ การจ้างซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน M 998 , M 997 , M 1037 , M 1026A1 , M 1038A1 และ M 1097A1

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ การจ้างซ่อมปรับปรุง รยบ. ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน M 998 , M 997 , M 1037 , M 1026A1 , M 1038A1 และ M 1097A1
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

2.png9.png8.png9.png5.png7.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click