กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์บรรทุกปกติ ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์บรรทุกปกติ ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์บรรทุกปกติ ขนาดกลาง เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

รายละเอียด :

กรมการขนส่งทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถยนต์บรรทุกปกติ ขนาดกลาง เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองพยาธิคลินิก สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าจะจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

รายละเอียด :

กองพยาธิคลินิก สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าจะจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ
- เครื่องล้างและทำลายภาชนะรองรับของเสียจากผู้ป่วย แบบอัตโนมัติ (Automatic Flusher-Disinfectors)

รายละเอียด :

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ
- เครื่องล้างและทำลายภาชนะรองรับของเสียจากผู้ป่วย แบบอัตโนมัติ (Automatic Flusher-Disinfectors)

สิ่งอุปกรณ์ดังกล้าว จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายกระสุนวัตถุระเบิด และยุทโธปกรณ์ สาย สพ.

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายกระสุนวัตถุระเบิด และยุทโธปกรณ์ สาย สพ. เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตาม ผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตาม ผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตาม ผนวก ก

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตาม ผนวก ก เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดลูกปราย และ กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดลูกปราย และ กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง - ส่องวิถี เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

2.png9.png8.png9.png6.png6.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click