กทส.สส.1

กทส.สส.1

หัวข้อการประกาศ :

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

รายละเอียด :

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ คือ
- เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม ระบบ Reverse Osmosis
- เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body composition Anlyzer)
- เครื่องล้างและทำลายเชื้อภาชนะของเสียจากผู้ป่วยอัตโนมัติ
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ดาบปลายปืนสำหรับติดปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารบก จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ของ ดาบปลายปืนสำหรับติดปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

หัวข้อการประกาศ :

กองอายุรกรรม รพ.รร.๖ ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สายแพทย์ จำนวน ๘ รายการ

รายละเอียด :

กองอายุรกรรม รพ.รร.๖ ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สายแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ดังนี้
๑. ชุดน้ำยาตรวจ Immunofixation Electrophoresis
๒. ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Anti-FXa Activity
๓. สารควบคุมคุณภาพการตรวจวัดระดับ D-dimer ( D-dimer control )
๔. ชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณ D-dimer ในพลาสมา ( Di-dimer reagent kit )
๕. น้ำยาตรวจวัด Factor VIII ด้วยหลักการ chromogenic assay ( Factor VIII chromogenic assay reagent kit )
๖. ชุดน้ำยาตรวจ Von Willebrand Factor แอนติเจน
๗. ชุดน้ำยาตรวจ Von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor activity
๘. ชุดน้ำยาตรวจวัด Von Willebrand Factor activity
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ

 

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ (Weather Radar) สำหรับ ฮท. รุ่น L

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ (Weather Radar) สำหรับ ฮท. รุ่น L ในการดำเนินการจัดหาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

หัวข้อการประกาศ :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ คือ
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศชนิดอ่านผลได้ทันที (Real - Time Dust and Aerosol Monitor)

รายละเอียด :

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ไว้ใช้ในราชการทหาร จำนวน ๑ รายการ คือ
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศชนิดอ่านผลได้ทันที (Real - Time Dust and Aerosol Monitor)

หัวข้อการประกาศ :

ประกาศส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายละเอียด :

ประกาศส่วนสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพบก เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารสื่อสาร ขอยกเลิกประกาสเชิญชวน การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัย และระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

รายละเอียด :

กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร ขอยกเลิกประกาสเชิญชวน การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัย และระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียด :

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ
- เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ

หัวข้อการประกาศ :

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียด :

กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๒ รายการ
- กล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบสองตา
- เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์

2.png9.png8.png9.png7.png3.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

1186171831643911861718052465    

X

Right Click

No right click