ยามเมื่อประชาชนประสบภัยพิบัติ “ทหาร” เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล ที่มีความพร้อม เข้าให้การช่วยเหลือ

ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยนำ กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่มี เข้าให้การช่วยเหลือ โดยทันที

Image

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก มีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยทันทีที่ประสพเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งกองทัพบก มีหน่วยทหารอยู่ใน หลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

  • ศบภ.ทบ. ส่วนกลาง และ กทม โทร 02 2977648-9
  • ศบภ.ทภ.1 ภาคกลาง โทร 02 2803977
  • ศบภ.ทภ. 2 ภาคอีสาน โทร 044 245946
  • ศบภ.ทภ. 3 ภาคเหนือ โทร 055 242859
  • ศบภ.ทภ. 4 ภาคใต้ โทร 075 383405

ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การช่วยเหลือ

 

ภัยพิบัติ ที่เป็น ภัยตามธรรมชาติ หรือ ภัยที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น แล้วส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ภาวะเศรษฐกิจ หรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น หรือยาว ล้วนเป็น หน้าที่หนึ่งที่สำคัญ ของกองทัพบก

 

เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย การช่วยเหลือจากภาครัฐ จะดำเนินการบูรณาการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานทหาร ซึ่งจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Image
Image

 

หากพื้นที่ประสบภัย มีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัด จะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติขึ้น ซึ่ง กองทัพบก โดยกระทรวงกลาโหม มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้สามารถเยียวยา และฟื้นฟู ผู้ประสบภัยได้ด้วย

กองพลพัฒนา

เป็นหน่วยทหารที่มียุทโธปกรณ์ สำหรับงานบรรเทาสาธารณภัย ครอบคลุม ให้การช่วยเหลือได้หลาย ๆด้าน เช่นเหตุเพลิงไหม้ กู้ภัยอาคารสูง สะพานขาด น้ำท่วม และอื่น ๆ และมีกำลังพลที่ผ่านการฝึกฝน จนมีความชำนาญเฉพาะทางอีกด้วย

Image
Image

มณฑลทหารบก

จำนวนทั้งสิ้น 35 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ กทม. มีขีดความสามารถ กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ทางทหาร พร้อมให้การสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือได้รับการร้องขอรับการสนับสนุน

หน่วยทหารและหน่วยแพทย์ทหาร

นอกจากนั้น หน่วยทหารทุกส่วน ทั้งหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุน โรงพยาบาลทหาร ต่างเตรียมพร้อมในการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ

Image

"กองทัพบกต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส"

Image
Image
Image
Image
5.png0.png4.png1.png6.png1.png

จำนวนผู้เข้าชม

A- A A+

Follow Us      

11861718316439